Bestuur / Bedrijfsvoering

Naam:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Postadres:
Postbus 686 7000 AR te Doetinchem

Bezoekadres:
IJsselkade 13 7001 AN te Doetinchem

Rechtsvorm:
Gemeenschappelijke Regeling (deelnemende gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk)

RSIN/fiscaalnr.:
850600509

Doelstelling:
- het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archieven van de deelnemende overheidslichamen;
- het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten als hierboven genoemd;
- het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.

Download hier het beleidsplan 2014 - 2018.

Bestuur:
Het ECAL kent de volgende bestuursorganen: een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een bestuurscommissie.        

Download hier een overzicht van de bestuurssamenstelling van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Download hier het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26-3-2014 (vastgesteld 16-6-2014)

Een lid van het Dagelijks Bestuur en 3 leden van de bestuurscommissie worden voorgedragen door de Staring Stichting.

Download hier informatie over de Staring Stichting.

Directie:
secretaris/directeur is mevrouw E.T.G. Siero

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen vergoeding of bezoldiging. Directie en overig personeel volgt de gemeentelijke CAO (Car/Uwo).

Jaarverslag:

Download hier het jaarverslag 2015