erfgoedcentrum achterhoek liemers

Archief in beeld

Sinds enige tijd beheert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers het oud-archief van de Grolsche Bierbrouwerij. Kern van het archief wordt gevormd door het familiearchief Kuiper/Harperink uit Groenlo. W.P. Vemer schrijft hierover in zijn 'Kroniek van Groenlo': "Op de stoffige zolder van het pand aan de Kevelderstraat werd in 1951 een kist met boeken en papieren gevonden, waarvan de oudste dateren uit het begin van de zeventiende eeuw."

 

Twee zaken vallen op aan het archief van de familie Cuyper/Kuijper/Harperink zoals het aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in bewaring is gegeven. Ten eerste is het deels een familiearchief en deels een bedrijfsarchief, ten tweede is het onvolledig. Het archief van een instelling of bedrijf zou volgens het structuurbeginsel moeten corresponderen met de structuur van de instelling of het bedrijf in kwestie. Een dergelijke structuur hebben wij echter bij het archief nauwelijks kunnen ontdekken. Voor de 17e, 18e en 19e eeuw is dit te verklaren uit het feit dat er bij een familiearchief meestal geen duidelijke scheiding tussen familie- en bedrijfskapitaal plaats vindt. Stukken, afkomstig van Peter Cuyper als gildemeester van het brouwersgilde werden bij inventarisatie in 2010 niet aangetroffen evenals stukken betreffende aankoop van brouwketels. Genoemde stukken zijn ten behoeve van de publicatie 'Vakmanschap is Meesterschap' door N. Scheepmaker en N. en J. de Groen [1992] gefotografeerd en waren toen dus nog aanwezig.
Het is de vraag of de (gedrukte) verordeningen enz. uit andere plaatsen in de Republiek door Kuiper/Harperink zijn verworven. De kans is groot dat de stukken later zijn aangekocht om als documentatie te dienen bij het archief.

 

In de opdracht van de Grolsche Bierbrouwerij zijn in ieder geval twee historici nauw betrokken geweest bij het toegankelijk maken van het archief en het doen van historisch onderzoek. Mevrouw M.A. Verkade deed onderzoek in het archief en verwerkte de onderzoeksresultaten in een serie publicaties die onder de titel 'Merckwaerdige Bierologie' verschenen in een reclamecampagne. Mevrouw Verkade beperkte zich tot het oudste gedeelte van het archief, d.w.z. het familiearchief Kuiper/Harperink. Mevrouw M.G. Bataille - van den Berg hield zich vooral bezig met het toegankelijk maken van het archief. Zij beperkte zich niet alleen tot het oude familiearchief, maar nam ook het gedeelte ná 1895 op in haar bewerking.

 

Een deel van het archief is gescand en kan vanuit huis door geïnteresseerden bekeken worden. Niet-gescande stukken kunt u inzien in de studiezaal tijdens de openingstijden.

 

Bekijk de archieftoegangen: NV Grolsche Bierbrouwerij Groenlo-Enschede, 1655-1989   NV Grolsche Bierbrouwerij Groenlo-Enschede, 1895-1986