E-depot - Project Fase 1 (2015)

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers beheert de archieven van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en een aantal gemeenschappelijke regelingen. De meeste van deze archieven bevinden zich in onze archiefbewaarplaats  aan de IJsselkade 13 in Doetinchem. De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van wie de archieven afkomstig zijn, werken echter steeds meer digitaal. Ook de digitale documenten zullen in de toekomst bij het Erfgoedcentrum goed beheerd moeten worden. Om dat mogelijk te maken, moet er een digitaal depot komen. Dit e-depot is er echter niet op korte termijn en vereist de nodige aanpassingen.

Daarom is het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers samen met vijf partners in januari 2015 een project gestart om aansluiting op een zogenaamd e-depot mogelijk te maken. Dit project is eind 2015 afgerond. Aan het project namen deel:
- Regionaal Archief Zutphen;
- Gemeente Lochem;
- Gemeente Doetinchem;
- Waterschap Rijn en IJssel;
- DiVault

Tijdens het project is veel geleerd over het opnemen van digitale informatie in het e-depot en hoe deze beschikbaar kan worden gesteld. Maar ook allerlei andere aspecten die hierbij komen kijken zijn samen uitgediept. Zoals: hoeveel kost een e-depot eigenlijk? Sluiten de digitale administraties van de gemeente goed aan op het e-depot? Hoe zorgen we ervoor dat het e-depot blijft voortbestaan? Deze en andere vragen zijn beantwoord door middel van het oefenen in een demonstratieomgeving van een e-depot en het opstellen van kennisproducten.

Deze kennisproducten zijn in december 2015 opgeleverd.