erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie

Collectie Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap te Doetinchem, 1954-2012
De Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap (kortweg VBV De Graafschap) is opgericht in 1954. De traditionele uitrusting van De Graafschap bestaat uit een horizontaal gestreept blauw-wit shirt. De thuiswedstrijden van De Graafschap worden in stadion De Vijverberg te Doetinchem gespeeld.
De in deze inventaris beschreven collectie betreft een mengeling van enkele originele archiefstukken van de voetbalclub De Graafschap en van door deze vereniging uitgegeven clubinformatie alsook van over de club gepubliceerde persartikelen.
De als ‘archiefmateriaal’ te kwalificeren stukken betreffen (stage)rapporten danwel plannen inzake de bedrijfsvoering, alsmede enige correspondentie van mede- oprichter Heetveld en enkele receptieboeken van jubilea. Voor het overige bestaat het bestand voor een groot deel uit documentatie in de vorm van publicaties (krantenknipsels), brochures en promotiemateriaal.
Bekijk de archieftoegang.

Collectie H. Manschot-Tijdink betreffende emigratie naar Noord-Amerika
De in deze inventarisatie beschreven collectie betreft de emigratie die vanaf het midden van de 19e eeuw plaatsvond vanuit de Achterhoek naar Wisconsin in de Verenigde Staten en meer in het bijzonder naar Sheboygan County. Deze landstreek is gelegen aan het Michiganmeer met als belangrijke plaatsen Sheboygan en Sheboygan Falls.
Het betreft hier voornamelijk emigratie vanuit de regio Aalten-Winterswijk. Naast persoonlijke gegevens van meerdere emigrantenfamilies, bevat deze collectie een aantal artikelen, kranten en notities, van zowel Nederlandse als van Amerikaanse oorsprong, over deze emigratie en de vestiging ter plaatse van de immigrantenfamilies.
Bekijk de archieftoegang.

Archief van de Stichting Homoseksualiteit Achterhoek te Doetinchem, 1982-2006
In 1984 werd de 'Stichting Werkgroep Homofilie Achterhoek' opgericht, nadat in 1976 door een rooms-katholieke pastor te Doetinchem een aanzet was gedaan om te komen tot een organisatie die zich inzet voor de belangen van homo's en lesbiennes in de Achterhoek. In juni 2006 kwam er een eind aan de activiteiten van de stichting.
Bekijk de archieftoegang.

Christelijke Gymnastiek- en Turnvereniging D.O.K. - Juliana te Aalten, 1919-2009
Christelijke Gymnastiekvereniging Door Oefening Kracht (DOK) werd opgericht te Aalten op 29 maart 1919. In 2009 fuseerde DOK-Juliana met de zustervereniging 'Achilles' (opgericht 1913) tot de Gymnastiekvereniging 'Athos'.
Bekijk de archieftoegang.

Stichting 800 jaar Veste Bredevoort, 1986-1989
De Stichting 800 jaar Veste Bredevoort werd opgericht in 1986. Het doel was het organiseren van festiviteiten en andere activiteiten ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Bredevoort in 1988. Vanwege de beëindiging van deze activiteiten en de afronding van de andere werkzaamheden volgde opheffing op 19 december 1989.
Bekijk de archieftoegang.

Club van Past Rotarians 'Den Achterhoek' te Hummelo, 1985-2015
De Club van Past Rotarians (PCR) 'Den Achterhoek' is een vereniging zonder statuten, opgericht door de landelijke Federatie van Clubs voor Past Rotarians in Nederland. Opgericht 5 maart 1981 met als zetel Hummelo. De Club van Past Rotarians 'Den Achterhoek' is geen zogenaamde serviceclub zoals Rotary, Lions en andere, doordat zij zich niet (ook) actief inzetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door fundraising/schenkingen, maar een vrienden- en vriendinnenclubs met als leden voormalige of nog zittende leden van Rotaryclubs.
Bekijk de archieftoegang.

Collectie G.J.H. Krosenbrink betreffende de Regionale Omroep Noord en Oost, 1968-1978 (2005)
G.J.H. (Henk) Krosenbrink werd geboren in 1928. Na werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werd hij in 1967 programmaleider van het Gelders programma bij de Regionale Omroep Noord en Oost. Van 1980 tot aan zijn pensionering in 1990 was hij directeur van het Staring Instituut in Doetinchem.
De RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost was vanaf 1959 de regionale omroep voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Vanaf 1965 was het ook de regionale omroep voor Gelderland. Het was de opvolger van de RON, de Regionale Omroep Noord, die vanaf 1946 programma's maakte voor Friesland, Groningen en Drenthe. De RONO was samen met haar Limburgse zusje ROZ vanaf het begin een onderdeel van de Nederlandse Radio Unie (NRU), welke vanaf 1969 verder ging als NOS. In 1978 werd de RONO in drie regionale omroepen gesplitst: Radio Fryslân (voor Friesland), Radio Noord (voor Groningen en Drenthe) en Radio Oost (voor Gelderland en Overijssel). 
Bekijk de archieftoegang.