Open data

Archieftoegangen en nadere toegangen als open data

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers stelt archieftoegangen en nadere toegangen van overheidsarchieven afkomstig van en betrekking hebbend op de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek Winterswijk, diverse gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap Rijn en IJssel als 'open data' beschikbaar op zijn website. Met het beschikbaar stellen van deze 'open data' geeft het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers pro-actief invulling aan de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) ten aanzien van deze informatie.

Wat is open data?

Voor overheden gaat het bij open data om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op berust, die is bekostigd uit publieke middelen en is ontstaan door de uitvoering van een publieke taak en gratis hergebruikt mag worden. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden zodat derden deze gemakkelijk kunnen hergebruiken.

Zijn er voorwaarden verbonden aan open data?

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers stelt open data beschikbaar onder een Creative Commons licentie. Het betreft licentie CC-BY-SA 4.0, dit betekent:

- Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk. 

- GelijkDelen: als u het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Hoe kan ik open data downloaden?

Voor het verstrekken van de open data maken wij gebruik van open standaarden:

- EAD/XML voor archieftoegangen
- XML voor nadere toegangen met persoonsgegevens

Op onze open data downloadpagina kunt u de data sets downloaden.

Let op: de data sets worden dagelijks aangevuld, dit is nu nog een doorlopend (technisch) proces. Wanneer alle data sets zijn 'ingeladen' zullen wij dat op deze pagina vermelden.
De open standaard voor nadere toegangen met persoonsgegevens wordt momenteel nog verder vormgegeven.