Streektaal

Zoeken in de woordenboeken

Door de volgende woordenboeken kan gezocht worden:
1. De mens en zien huus (1984)
2. De mens en de weerld-A (1987)
3. De mens en de weerld-B (1989)
4. De mens-A (1993)
5. De mens-B (1996)
6. De mens-C (2001)
7. De mens-D (2004)
8. De mens en zien näösten-A (2009)
9. De mens en zien näösten-B (2010)

 

Dialectonderzoek

Vanaf de oprichting van het Staring Instituut wordt er gewerkt aan het WALD (Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten). Het WALD is een systematisch woordenboek. Dat houdt in dat de woorden niet zijn gerangschikt volgens het alfabet, zoals in woordenboeken meestal wel gebeurt.
lees meer >


De WALD-spelling

De WALD-spelling is vastgesteld toen de plannen tot het maken van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) gerealiseerd konden worden. Het is dus een spelling, die gebruikt wordt in dat Woordenboek.
lees meer >

Dialect en Religie

Sinds 1980 is er een werkgroep Dialect en Religie waarin gewerkt wordt aan vertalingen van teksten voor gebruik in kerkdiensten. Destijds maakte deze werkgroep deel uit van het Staringinstitituut. Tegenwoordig is deze groep verbonden aan het Ecal, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De werkgroep, bestaande uit kenners van het Achterhoeks dialect en dialectsprekende theologen, heeft zich tot doel gesteld om (kerk)liederen en bijbelgedeelten (uiteindelijk de gehele bijbel) vanuit de grondtekst te vertalen in het achterhoeks.
De werkgroep heeft een eigen website. http://dialectenreligie.wordpress.com/  


Oost-Gelders Streektaaldictee

De werkgroep Streektaaldictee heeft als doel jaarlijks een streektaaldictee te houden voor streektaalliefhebbers die dan worden aangevuld met enkele zogeheten prominenten.
lees meer >