erfgoedcentrum achterhoek liemers

Gratis rondleidingen langs Doetinchemse monumenten

op Open Monumentendag zaterdag 11 september 2021

Kleine expositie bijzondere foto’s van Doetinchem uit collectie Jaap Hoekstra

Tijdens Open Monumentendag zaterdag 11 september kunnen geïnteresseerden deelnemen aan gratis rondleidingen met gidsen van het Doetinchemse Gilde langs verschillende monumenten binnen het ‘ei’ van Doetinchem.

Ontdek uw stad en luister naar bijzondere verhalen over onder andere de Catharinakerk, het voormalige bankgebouw aan de Grutstraat, het Gevang aan de Nieuwstad en vele andere gebouwen.

Vanwege het thema Jouw monument is mijn monument en de opzet om iedereen bij de Open Monumentendag te betrekken, stellen wij deelname van jongeren, mensen met een migratie achtergrond en rolstoelgebruikers erg op prijs.

 

Iedereen is van harte welkom om aan de rondleidingen deel te nemen.

Geïnteresseerden kunnen reserveren via het contactformulier op de website van het Erfgoedcentrum.

Vermeldt u bij het reserveren of u aan rondleiding 1, 2, 3 of 4 wilt deelnemen?

De reservering is pas geldig als men een bevestiging heeft ontvangen. Er kunnen maximaal 15 personen aan de rondleiding deelnemen. Als er genoeg plek is, kan men ook onaangekondigd aan de rondleiding deelnemen, maar vol is vol.

De startlocaties zijn het Stadsmuseum, Burgemeester Van Nispenstraat 2 en het Erfgoedcentrum, IJsselkade 13.

Rondleiding 1, start om 10.30 uur bij het Stadsmuseum en einde om 13.00 uur bij het Erfgoedcentrum.

Rondleiding 2, start om 10.30 uur bij het Erfgoedcentrum en einde om 13.00 uur bij het Stadsmuseum.

Rondleiding 3, start om 14.00 uur bij het Stadsmuseum en einde om 16.30 uur bij het Erfgoedcentrum.

Rondleiding 4, start om 14.00 uur bij het Erfgoedcentrum en einde om 16.30 uur bij het Stadsmuseum.

Tijdens de rondleidingen brengt u een bezoek aan het Stadsmuseum Doetinchem en het Erfgoedcentrum. Bij het Stadsmuseum wordt de maquette van vooroorlogs Doetinchem toegelicht en kan de stijlkamer en het schoolklasje worden bezocht.

Bij het Erfgoedcentrum worden verschillende stukken uit het stadsarchief uitgelegd en is er een tentoonstelling van merendeels nog niet gepubliceerde foto’s van Doetinchem uit de collectie van verzamelaar Jaap Hoekstra uit Delft. In de hal van 't Brewinc wordt de film vertoond die Jan Stap en Cor Hendriks in 1960 hebben gemaakt van de wederopbouw van de toren van de Catharinakerk. 

Genoemde locaties zijn los van de rondleidingen open voor publiek van 10.30 tot 16.30 uur.

Bij het Erfgoedcentrum kan op deze dag geen onderzoek worden gedaan. 


Foto rechtsboven: Catharinakerk zonder toren in 1952

Foto rechtsonder: Catharinakerk in 1994, foto Roel Kleinpenning