erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Notulen, 1925-1937, 1940-1948 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Christelijke Nationale Werkmansbond afdeling Doetinchem, 1925-1948

0415 Christelijke Nationale Werkmansbond afdeling Doetinchem, 1925-1948

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Christelijke Nationale Werkmansbond wordt opgericht in 1894. De Christelijk Nationale Werkmansbond (CNWB) was de hervormde pendant van Patrimonium. Er bestonden plaatselijke afdelingen. Groei en betekenis dankte de CNWB hoofdzakelijk aan zijn bijstandsfondsen. Nadat hij in de vooroorlogse jaren al verlies van functie en leden had geleden, werd de bond tijdens de Tweede Wereldoorlog omgevormd tot een specifiek kerkelijke mannenorganisatie *  .
Plaatsingslijst
Notulen, 1925-1937, 1940-1948
0415 Christelijke Nationale Werkmansbond afdeling Doetinchem, 1925-1948
Plaatsingslijst
Notulen, 1925-1937, 1940-1948
Datering:
1925-1937, 1940-1948
Omvang:
4 delen

Kenmerken

Datering:
1925-1948
Auteur:
W. Willemsen
Toegang:
plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0415 Christelijke Nationale Werkmansbond afdeling Doetinchem, 1925-1948
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0415
Categorie: