erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

4 Correspondentie met Vesteda, 2006-2013 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Woonbelangenvereniging Wetenschapsbuurt te Doetinchem, (2004...

1472 Woonbelangenvereniging Wetenschapsbuurt te Doetinchem, (2004) 2006-2013 (2014)

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op 26 juni 2007 wordt te Doetinchem opgericht de vereniging 'Woonbelangenvereniging Wetenschapsbuurt'. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de woonbelangen van de huurders/eigenaren van het complex 209 woningen in Doetinchem, omsloten door de Stevinlaan, Lorentzlaan, Swammerdamlaan en Boerhaavelaan, nader aangeduid als de 'Wetenschapsbuurt'. Wegens gebrek aan draagvlak onder de huurders wordt door de ledenvergadering op 13 november 2013 met algemene stemmen besloten de vereniging te ontbinden.
Het in deze archieftoegang beschreven archief heeft een omvang van 0,125 strekkende meter.

Doetinchem, 17 november 2014.

H.G. Nijman
Inventaris
4 Correspondentie met Vesteda, 2006-2013
1472 Woonbelangenvereniging Wetenschapsbuurt te Doetinchem, (2004) 2006-2013 (2014)
Inventaris
4
Correspondentie met Vesteda, 2006-2013
Datering:
2006-2013
Omvang:
1 pak

Kenmerken

Datering:
2007-2013
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1472 Woonbelangenvereniging Wetenschapsbuurt te Doetinchem, (2004) 2006-2013 (2014)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1472