erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

0513 Gemeentelijke Brandweer Doetinchem, 1942-1989 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemeentelijke Brandweer Doetinchem, 1942-1989

0513 Gemeentelijke Brandweer Doetinchem, 1942-1989

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1890 wordt door de raad van de gemeente Stad-Doetinchem een regeling m.b.t. het brandweerwezen vastgesteld. Dit is te beschouwen als de start van de brandweer zoals die in de 20e eeuw functioneert. Vanaf 1961 zetelt de brandweer gezamenlijk met de gemeentepolitie in een gebouw aan de C. Missetstraat te Doetinchem. Deze huisvesting blijft gehandhaafd tot 2014.
Het archief van de gemeentelijke brandweer heeft evenals het secretariearchief ernstig geleden van de bombardementen in maart 1945. Op een enkele uitzondering na is er eigenlijk geen archief van vóór maart 1945 bewaard gebleven.
De inventarisatie van het archief is gedaan door archiefmedewerkers van de gemeentelijke brandweer. De omvang van het archief bedraagt 3,125 strekkende meter.

Doetinchem, januari 2015.

H.G. Nijman
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1942-1989
Auteur:
Afd. archief gem. brandweer
Toegang:
Dossierinventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
3,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0513 Gemeentelijke Brandweer Doetinchem, 1942-1989
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0513