erfgoedcentrum achterhoek liemers

Lezing over kasteel Keppel door Pol Diepeveen-Jansen

auteur van Kasteel Keppel, Een beknopte geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners (2021)

donderdag 15 juni 2023, 19.00 uur inloop, aanvang 19.30 uur - 22.00 uur

De provincie Gelderland is rijk aan kastelen, maar kasteel Keppel neemt binnen deze kastelen toch een bijzondere plaats in. Het huidige kasteel en zijn voorganger Hombeek zijn al meer dan duizend jaar - tot op de dag van vandaag - familiebezit. Het is dus altijd via vererving in andere handen overgegaan, nooit door verkoop of verovering. In de loop van de tijd verandert wel de geslachtsnaam van de bewoners, maar dit is het gevolg van huwelijken van erfdochters met partners uit een andere familie.

In de lezing wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van de twee woonplaatsen Hombeek en Keppel en van zijn bewoners: de heren en vrouwen van de heerlijkheid Keppel. Zij hebben de huidige vorm van het kasteel bepaald, deels tot stand gekomen door aanpassingen aan de verdedigings- en wooneisen van de tijd, maar ook door noodzakelijke reparaties van de geleden schade door oorlogsgeweld. Zoals zo vele bewoners van Gelderse kastelen werden ook zij meegezogen in verschillende regionale en landelijke oorlogen, waarin het kon gebeuren dat opeenvolgende generaties verschillende standpunten innamen en zich aan tegengestelde partijen verbonden. In 1962 werd de Pallandt van Keppel Stichting opgericht met het doel het voortbestaan van, en de historische banden tussen de familie en het kasteel, inventaris en landgoed voor de volgende generaties zeker te stellen. Het kasteel is op afspraak te bezichtigen.

Over M. Diepeveen-Jansen
Pol Diepeveen-Jansen verhuisde na de kweekschool, een studie geschiedenis en onderwijswerkzaamheden met haar echtgenoot en drie kinderen naar Frankrijk. Daar kwam zij met archeologie in aanraking. Terug in Nederland is zij in Leiden archeologie gaan studeren, gevolgd door een promotie in Amsterdam. Na werkzaam te zijn geweest in verschillende archeologische disciplines is zij na haar pensionering als vrijwilligster gaan werken op kasteel Rosendael en huis Zypendaal van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en op kasteel Keppel. Zij heeft rondleidingen gegeven en nieuwe rondleidingen opgezet en schreef informatieve teksten ter ondersteuning van de rondleiders.

Het boek Kasteel Keppel, Een beknopte geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners is voor € 14,95 te koop via www.achterhoekseboeken.nl. 

Locatie lezing op 15 juni: ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem
Aanmelden: info@ecal.nu of 0314-787078. 
Vrije entree: Consumpties voor eigen rekening
Parkeren: Parkeren | Gemeente Doetinchem

Foto boven: Pol Diepeveen-Jansen voor kasteel Keppel