erfgoedcentrum achterhoek liemers

Lezing Het Liemerse dijkenlandschap in verleden, heden en toekomst

Lezingenserie bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en de Bibliotheek West-Achterhoek over klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid in voor- en najaar 2023


Eerste lezing op woensdag 19 april 2023

Klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid zijn onderwerpen die veel mensen bezighouden. Ze staan hoog op de politieke agenda en het zijn essentiële waarden in het leven van mens en dier. De standpunten over de staat waarin klimaat en natuur zich bevinden lopen uiteen. Evenals de oplossingen die worden aangedragen om te zorgen voor een leefbare wereld. In deze serie lezingen presenteren vier sprekers elk vanuit hun eigen expertise hun visie op genoemde onderwerpen. Waar bij de ene lezing (streek)historische ontwikkeling en visie de uitgangspunten zijn, zijn ervaring en alledaagse praktijk dat bij een andere lezing.

De eerste lezing in deze serie van vier vindt plaats op woensdag 19 april 2023, 19.30 (inloop 19.00 uur) - 22.00 uur.


Het Liemerse dijkenlandschap in verleden, heden en toekomst door Carin Holtslag

Deze lezing belicht het ontstaan van het landschap in de Liemers en de ontwikkeling van de natuur in het gebied van de Rijnstrangen. Dit gebied ligt in het oosten van de Gelderse Poort waar de Rijn ons land binnenkomt. De Rijnstrangen zijn een stelsel van oude rivierlopen die begroeid zijn geraakt met moeras. Het is voor de Achterhoek en Liemers het belangrijkste broedgebied voor zeldzame rietvogels. Carin Holtslag licht toe hoe het menselijk handelen dit landschap en zijn natuur heeft beïnvloed en wat er gedaan kan worden om de leefbaarheid in de toekomst te behouden.

Over Carin Holtslag (foto rechts door Peter Bakker)
Carin is actief voor het Instituut voor Natuureducatie (IVN) bij regiowerkgroep de Liemers. Ze houdt zich bezig met het organiseren en geven van excursies. Daarnaast is ze docent bij diverse cursussen en ontwikkelt en geeft ze lezingen.

Over het IVN
Het IVN streeft ernaar om mensen op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de natuur in hun eigen omgeving. Daarnaast houdt de organisatie zich bezig met het informeren en ondersteunen van o.a. bedrijven, gemeenten, zorginstellingen en scholen over het vergroenen van hun omgeving met het oog op gezondheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteitsherstel. Het IVN initieert of werkt samen met andere natuurorganisaties in landelijke campagnes als Steenbreek en Schone Rivieren. Voor meer informatie over IVN landelijk: https://www.ivn.nl/ en voor IVN regionaal: https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/.

Locatie: ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.
Aanmelden: via info@ecal.nu of 0314-787078.
Entree: € 5, inclusief koffie/thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Parkeren: Parkeren | Gemeente Doetinchem

Volgende lezingen uit de serie

Tweede lezing, donderdag 11 mei 2023, 19.30-22.00 uur
Met gezond boerenverstand. Over de dagelijkse werkzaamheden, verantwoordelijkheden, uitdagingen en passie van een boer in tijden van onzekerheid door Stefan te Selle, melkveehouder te Winterswijk, bestuurslid LTO Noord afdeling Oost-Achterhoek en aangesloten bij de Vruchtbare Kring Achterhoek.


Derde lezing, donderdag 26 oktober 2023, 19.30-22.00 uur
Verleden, heden en toekomst van het platteland in de Achterhoek. Veranderingen in de natuur, het landschap en de landbouw door Jan Stronks, ecoloog bij Staring Advies.

Vierde lezing, eind november/begin december 2023 (zie t.z.t. op www.ecal.nu)
Denkers & doeners. De invloed van de landbouwhervormers op de ontwikkeling van de landbouw, het platteland en de natuurlijke omgeving in de Achterhoek door Marinus Overheul, boerenzoon en oud-landbouwdiplomaat.

 

Uitgebreide informatie over deze lezingen volgt nog op deze website. 

Foto boven: Milou Ankoné