erfgoedcentrum achterhoek liemers

Bronnendag en Streekboekenmarkt

van 10.00-16.00 uur

Voor iedereen met interesse in eigen geschiedenis en streek

- Extra uitleg bij onderzoek, ook naar minder bekende bronnen
- Extra hulp bij onderzoek naar uw familiegeschiedenis
- Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Achterhoek/Liemers, Oostgelderse Stichting voor genealogie
  en boerderijonderzoek en historische verenigingen aanwezig
- Grote streekboekenmarkt
- Rondleidingen door het archiefdepot om 11.00 en 14.00 uur

Op deze Bronnen-/informatiedag geven medewerkers van het Erfgoedcentrum en de Nederlandse Genealogische Vereniging u uitgebreid uitleg over archiefbronnen en vertellen de Stichting OSGB en leden van historische verenigingen over hun activiteiten.

Aan de orde komen de volgende archiefbronnen: burgerlijke stand (ook huwelijkse bijlagen), bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafakten, militieregisters, paleografie (oud schrift), kadaster, belastingregisters, gemeentearchieven, notariële en oud rechterlijke archieven.

Op deze dag kan er geen archief uit het depot worden aangevraagd. Dit kan op de reguliere openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Op de Grote Streekboekenmarkt zijn streekhistorische, algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans voor lage prijzen te koop.

Locatie: Studiezaal (Bronnen-/informatiedag) en Brewinczaal (Boekenmarkt), 1e verdieping, gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem.

Gratis toegang (consumpties voor eigen rekening).