erfgoedcentrum achterhoek liemers

Gelredag over Doetinchem en de Boerenopstand in 1580

Zaterdag 3 februari 2018 van 10.00-14.00 uur

Het TV-programma Ridders van Gelre van Omroep Gelderland belicht op maandag 29 januari 2018 Doetinchem als frontstad in de Tachtigjarige Oorlog.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Doetinchem in een paar jaar tijd meermalen belegerd. Het leven van de inwoners werd door oorlogshandelingen beheerst. Alle inwoners werden eens gedurende 24 uur opgesloten in de Catharinakerk. De Gruitpoort en de Homburgerpoort werden dichtgemetseld om de Spanjaarden buiten de deur te houden.
In 1580 komt een groot aantal boeren uit Doetinchem en omgeving in opstand tegen Willem van Oranje. Ze waren in het geheim bewapend door Willem van den Bergh, die vanaf 1583 openlijk partij koos voor de Spaanse overheerser. De boeren werden bij het klooster Sion in het nauw gedreven door troepen van graaf Filips van Hohenlohe. Driehonderd van hen vonden de dood en velen werden gevangen genomen. Hun boerderijen werden geplunderd en in brand gestoken. Een heuse massamoord in Doetinchem.

Gelredag met o.a. lezingen van de historicus drs. Paul Moors en archivaris Peter Bresser en exposities
In een reeks uitzendingen belicht het programma Ridders van Gelre de opkomst, glorietijd en ondergang van het hertogdom Gelre. Bij de uitzendingen horen publieksevenementen, de Gelredagen. Op de Gelredag op zaterdag 3 februari 2018 bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is een expositie te zien van 16e eeuwse archiefstukken die getuigen van de gebeurtenissen te Doetinchem ten tijde van de Spaanse overheersing.

Het programma biedt lezingen over de genoemde periode van historicus drs. Paul Moors en archivaris van Huis Bergh, Peter Bresser. Paul Moors is gespecialiseerd in de Middeleeuwse geschiedenis en heeft veelvuldig onderzoek gedaan in de oude archieven van Doetinchem en het klooster Bethlehem. De lezingen van Paul Moors over Doetinchem in het laatste kwart van de 16e eeuw vinden plaats om 10.30, 11.30 en 12.30 uur. De lezingen van Peter Bresser over graaf Willem van den Bergh en de Boerenopstand in 1580 vinden plaats om 11.00, 12.00 en 13.00 uur.

Er zijn rondleidingen met deskundige uitleg door het archiefdepot om 11.00, 11,45, 12.30 en 13.15 uur. De rondleidingen duren zo'n 20 minuten.

Gidsen van de Stichting Gilde Doetinchem verzorgen rondleidingen langs Middeleeuwse sporen en naar het Stadsmuseum Doetinchem waar een kleine expositie van Middeleeuwse voorwerpen te zien is. De rondleidingen vertrekken vanaf 't Brewinc om 10.15, 10.40, 11.00, 11.20 en 11.40 uur.

De Ridders van Gelre verzorgen op de Gelredag de live-verslaglegging voor Omroep Gelderland en leiden de sprekers in.

Tevens wordt op 3 februari het oudste archiefstuk van het Erfgoedcentrum tentoongesteld. Dit zijn twee perkamenten bladen uit de eerste helft van de negende eeuw met teksten over de vier Evangeliën van paus Gregorius de Grote. De twee perkamenten bladen dienden als schutblad voor een rekening uit 1533 van het stadsbestuur van Doetinchem. De bladen maakten oorspronkelijk deel uit van een boek dat uit de eerste helft van de negende eeuw dateert. Van dit boek is, voor zover bekend, slechts deze anderhalve pagina over. Het gebruik van oude perkamenten bladen ter versteviging van nieuwe boeken was een wijdverbreid gebruik in de Middeleeuwen en in de eeuwen daarna. Niet langer relevant geachte boeken werden uit elkaar gehaald, maar het waardevolle perkament kon nog prima dienst doen als omslag van een nieuw boek. Op de expositie zijn hiervan voorbeelden te zien.

De boekenwinkel op de studiezaal is van 10.00-14.00 uur geopend.

De Historische Vereniging Deutekom belicht Doetinchem aan de hand van een beeldpresentatie en geeft voorlichting over de vereniging.

Maandag 29 januari 2018, Omroep Gelderland, Ridders van Gelre over 16e eeuws Doetinchem, www.omroepgelderland.nl/riddersvangelre
Zaterdag 3 februari 2018, Gelredag van 10.00-14.00 uur.
Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13 en Stadsmuseum Doetinchem, Burgemeester van Nispenstraat 2 te Doetinchem. Gratis toegankelijk.
Aanmelden is niet nodig. De lezingen (Brewinczaal) zijn per keer voor 50 personen toegankelijk.
Tentoonstelling over 16e eeuws Doetinchem: vanaf 3 t/m 28 februari 2018 in de Brewincgalerie in ’t Brewinc, open van ma. t/m za. van 10.00-16.00 uur.