erfgoedcentrum achterhoek liemers

Achterhoek College Archeologie en archief

12 september 2017, eerste college in een serie van zes, door Davy Kastelein en Femia Siero.

Davy Kastelein geeft een college over de archeologische onderzoeken en vondsten die de laatste jaren zijn gedaan rond de Gasthuishof te Doesburg, het fraaie kleine stadje dat een van de poorten tot de Achterhoek vormde.

Femia Siero vertelt over het archiefbeheer in de Achterhoek. Zij licht de verschillende soorten archieven toe en vertelt wat het beheren van archieven inhoudt, hoe het Erfgoedcentrum archief beschikbaar stelt en wat er wordt gedaan aan conservering en restauratie van archieven.
Tijdens een rondleiding door de archiefdepots van het Erfgoedcentrum worden bijzondere archiefstukken getoond.

Davy Kastelein is projectarcheoloog bij de gemeente Zutphen en is de regio-archeoloog voor de Achterhoek. Hij studeerde Provinciaal Romeinse Archeologie in Nijmegen en Amsterdam en studeerde af op het onderwerp 'Rituele deposities in Noord- en Oost-Nederland gedurende de midden ijzertijd tot en met de Romeinse tijd'.

Femia Siero is directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Ze is vanaf 1994 archivaris en heeft gewerkt bij verschillende archiefdiensten, o.a. het Utrechts Archief, Regionaal Archief West-Brabant en het Regionaal Archief Zutphen.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, 't Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem, tel. 0314-787078.
Tijdstip: 19.30 uur-21.30 uur.
Opgave: via info@ecal.nu

De kosten voor deelname aan de complete leergang (zes colleges) bedragen € 200. De kosten voor één avond of een paar losse avonden zijn € 40 per avond. De deelnemers ontvangen een gratis jaarabonnement op Oer, het cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers.

De volgende colleges vinden plaats op de dinsdagen 26 septemer (locatie Sint Willibrordsabdij te Doetinchem), 10 en 31 oktober (locatie Villa Mondriaan te Winterswijk), 7 en 21 november 2017. Zie onder de agenda op deze site voor verdere informatie.

Het Achterhoek College wordt mogelijk gemaakt door het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek. Dit pact, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten & provincie, streeft naar versterking van de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is één van de vijf coördinatoren van het pact.