erfgoedcentrum achterhoek liemers

Presentatie Jaarboek Achterhoek en Liemers, nummer 41

Op donderdag 21 december wordt het 41e Jaarboek Achterhoek en Liemers gepresenteerd.

Het thema van het Jaarboek is de betekenis voor de streek van de Reformatie, die begon met de publicatie van de 95 stellingen door Luther in 1517, 500 jaar geleden.

Diverse auteurs belichten de invloed die de Reformatie had op Liemers en Achterhoek. Verder is er aandacht voor de vraag in hoeverre de nieuwe protestantse geloofsrichting voeten aan de grond kreeg en in hoeverre de oude rooms-katholieke kerk zich tijdens en na het strijdgewoel van de Tachtigjarige Oorlog wist te handhaven. Een artikel is gewijd aan graaf Willem van den Bergh, die uit het kamp van zijn zwager de Prins van Oranje overliep naar de Spaanse vijand. Auteurs verdiepten zich in de geschiedenis van een ketter uit de Liemers en een ketter uit de Achterhoek. Hoe de Beeldenstorm in de streek plaats had, valt te lezen in artikelen over teruggevonden kerkelijke kunstschatten. In dit verband is er aandacht voor restanten van middeleeuwse Christusbeelden in Neede, Aaltense kruiswegstaties, een Winterswijkse calvarieberg en de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld. Aan de hand van interviews met drie generaties gemengd gehuwden wordt geschetst hoe katkolieken en protestanten in ‘s-Heerenberg naast of langs elkaar leefden.

Buiten het thema van de Reformatie zijn artikelen opgenomen over de afwikkeling van procedures van in bezettingstijd '40-'45 van Joodse streekgenoten gevorderde gronden, de geologische vorming van ‘t Hengelse Zand, 'vreemde' eigenaren van kasteel Wisch, een 'crime passionnel' te Etten en het dilemma bij de geschiedschrijving daarvan. Het laatste artikel belicht ontwikkelingen in de Liemerse streektaal.

De presentatie vindt plaats in de Oude Helenakerk te Aalten, Landstraat 22, 7121 CR Aalten

Programma:

15.00 uur Ontvangst van de genodigden met koffie en thee

15.30 uur Welkom en inleiding op het Jaarboek door Wim van Heugten, hoofdredacteur

15.40 uur Overhandiging eerste exemplaar aan mevr. Marijke Brouwer, directeur Huis Bergh

15.50 uur Lezing: Hans de Beukelaer, over de Reformatie in Aalten en in de regio

16.10 uur Lezing: André van Gessel, toelichting op zijn Jaarboekartikel ‘Twee geloven op één kussen ..’

16.30 uur Vooruitblik op Jaarboek nr. 42

16.35 uur Drankje ter afsluiting (in centrum Elim tegenover de Oude Helenakerk)

Het Jaarboek is na 21 december te bestellen via www.achterhoekseboeken.nl en te koop bij de boekhandel.
De prijs is € 18,95.

Geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden voor 15 december via info@ecal.nu of 0314-787078.