erfgoedcentrum achterhoek liemers

Start Boekenweek Achterhoek en Liemers en bekendmaking Beste Boek 2017

De Boekenweek Achterhoek en Liemers wordt van 3 t/m 10 maart 2018 voor de 20e keer georganiseerd door de Dialectkring Achterhoek en Liemers, de Vrienden van de Streektaal Lochem e.u. en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Gedurende de Boekenweek worden de streektaal en boeken uit en over de streek onder de aandacht gebracht. 

Tijdens de start van de Boekenweek op zaterdag 3 maart 2018 vindt in De Brink te Zelhem de verkiezing van het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2017 plaats en wordt het boekenweekgeschenk Flonkergood gepresenteerd. Het thema van Flonkergood, de bundel verhalen in de streektaal, is dit jaar ‘Natuur en landschap’.

Tijdens het programma op 3 maart verzorgen enkele auteurs van Flonkergood presentaties en lichten de auteurs hun als Beste Boek 2017 genomineerde boek toe.

Joop Hekkelman verzorgt de presentatie en de muzikale intermezzi worden verzorgd door André Valkenman en Stef Woestenenk.

De genomineerde boeken zijn:

Huis & Habitat, Pieter en WillyPeter
Auteur/fotograaf: Peter van Tuijl
Het leven van Peter en WillyPeter speelt zich af op een paar vierkante kilometer, dicht bij ‘huis en haard’ en verweven met de natuur. Dit fotoboek, aangevuld met korte teksten geeft een mooi beeld van de wereld van deze kunstenaars en kluizenaars.

Jaarboek Achterhoek en Liemers 41, De Reformatie in Achterhoek en Liemers
Redactie: P. Bresser, L. van Dijk, W. van Heugten, W. Meijerman en A. Stern
Het 41e deel in de serie Jaarboek Achterhoek en Liemers is een bloemlezing over uiteenlopende onderwerpen die de historie en het cultureel erfgoed van de Achterhoek en Liemers belichten. Hoofdthema van dit deel is de Reformatie.

In het voetspoor van Heuvel, Meester Heuvel, filosoof en volkskundige; inspirator en schrijver
Redactie: Henk Harmsen en Wim van Heugten
In veertien afzonderlijke artikelen worden allerlei aspecten die in Heuvels werk aan de orde komen uitgediept. Van zijn relatie met belangrijke filosofen van zijn tijd en zijn verhouding met de Rooms-Katholieke kerk tot het gebruik van dialect en de rol die muziek in zijn leven speelde.

De Wilde Planten in en om Zutphen
Auteur: Kasper Reinink en fotografie: Kasper Reinink en André Jansen
Een overzicht van alle voorkomende wilde vaatplanten en mossen in en om Zutphen. Het boek is tevens een verslag van de voor- en achteruitgang van de flora en het geeft beheeradviezen. Het is geïllustreerd met vele foto’s van kenmerkende plantensoorten.

Nieuwkijken
Auteurs: Jack Weijkamp en Lucy Legeland
De auteurs doorkruisten van mei 2015 tot mei 2017 de Achterhoek en Liemers per trein, fiets, bus en te voet. De gedichten die uit deze tochten voortvloeiden zijn in de bundel Nieuwkijken bijeengebracht.


Tijdstip: Zaterdag 3 maart 2018, 14.00-16.30 uur.
Locatie: Centrum De Brink, Stationsplein 8-12, 7012 CV Zelhem.
Opgave: via info@ecal.nu of 0314-787078. 
Entree: € 5 (consumpties zijn voor eigen rekening)