erfgoedcentrum achterhoek liemers

Achterhoek College Religie in de Achterhoek

26 september 2017, tweede college in een serie van zes, door Br. Henry Vesseur O.S.B.

God zoeken in de Achterhoek. Benedictijnen in de Slangenburg.

De Benedictijner Abt Henry Vesseur van de Sint Willibrordsabdij in de Slangenburg te Doetinchem belicht de geschiedenis van de volgelingen van de heilige Benedictus van Nursia. Vanuit Italië verspreide de leer van Benedictus zich over Europa. Kern van de kloosterregel van Benedictus is om mannen en vrouwen de weg te wijzen in het zoeken naar God in navolging van het Evangelie van Jezus. In de Reformatie is de laatste Benedictijner abdij in Nederland, de abdij van Egmond, verwoest. In 1945 werd vanuit de Sint Paulusabdij te Oosterhout de Sint Willibrordusabdij gesticht.

Br. Henry Vesseur O.S.B. maakt sinds 1999 deel uit van de Benedictijner gemeenschap in de Achterhoekse abdij en werd in 2015 tot abt gekozen. Hij voltooide studies in de theologie en kerkmuziek en werd in 1993 priester. Naast de geestelijke begeleiding van de monniken is hij verantwoordelijk voor het beheer van de abdijgebouwen en -gronden en voor de organisatie van de activiteiten waarvan de monniken moeten leven.

Locatie: Sint Willibrordsabdij, Abdijlaan 1, 7004 JL Doetinchem, tel. 0315-298268.
Tijdstip: 19.30 uur-21.30 uur.
Opgave: via info@ecal.nu


De kosten voor deelname aan de complete leergang (zes colleges) bedragen € 200. Mocht er nog plek zijn, dan is het na overleg mogelijk om een of meerdere colleges te volgen. De kosten voor één avond of een paar losse avonden zijn € 40 per avond. De deelnemers ontvangen een gratis jaarabonnement op Oer, het cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers.

 

De volgende colleges vinden plaats op de dinsdagen 10 en 31 oktober (locatie Villa Mondriaan te Winterswijk), 7 en 21 november 2017. Zie onder de agenda op deze site voor verdere informatie.

Het Achterhoek College wordt mogelijk gemaakt door het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek. Dit pact, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten & provincie, streeft naar versterking van de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is één van de vijf coördinatoren van het pact.