erfgoedcentrum achterhoek liemers

Achterhoek College Politiek en media in de Achterhoek

31 oktober 2017, vierde college uit een serie van zes, door Jan Markink en Wouke van Scherrenburg

Politiek en media in de Achterhoek

De Achterhoek staat bekend om zijn eigenheid. Wat vraagt deze eigenheid van de lokale bestuurders? Hoe ga je om met bewonersinitiatieven en waar heb je als bestuurder nog invloed op? Hoe zorg je voor sterk bestuur in de regio? En wat is de rol van de pers daarbij, zeker als lokaal en regionaal steeds meer bezuinigd wordt op de media? Is krimp een last of een kans? En kijken we daarbij ook over onze grenzen?
Provinciaal bestuurder Jan Markink en journalist Wouke van Scherrenburg nemen u mee in politiek en media van de Achterhoek.

Jan Markink is gedeputeerde Financiën, Sport en Sterk bestuur bij de provincie Gelderland en geboren en getogen in de Achterhoek. Hij heeft een lange ervaring in de lokale en provinciale politiek en woont en werkt op zijn boerderij in Borculo.

Wouke van Scherrenburg is parlementair journalist en woont sinds 2008 in de Achterhoek waar ze initiatieven heeft genomen om de regio voor het voetlicht te brengen. Zoals politiek/cultureel café Piment en het jaarlijkse Lentediner, de ontmoeting tussen de Achterhoek en de Tweede Kamer. Verder leidt Van Scherrenburg debatten en bijeenkomsten voor diverse opdrachtgevers in het hele land.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, 't Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem, tel. 0314-787078.
Tijdstip: 19.30 uur-21.30 uur.
Opgave: via info@ecal.nu


De kosten voor deelname aan de complete leergang (zes colleges) bedragen € 200. Mocht er nog plek zijn, dan is het na overleg mogelijk om een of meerdere colleges te volgen. De kosten voor één avond of een paar losse avonden zijn € 40 per avond. De deelnemers ontvangen een gratis jaarabonnement op Oer, het cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers.

De volgende colleges vinden plaats op de dinsdagen 7 en 21 november 2017. Zie onder de agenda op deze site voor verdere informatie.

Het Achterhoek College wordt mogelijk gemaakt door het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek. Dit pact, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten & provincie, streeft naar versterking van de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is één van de vijf coördinatoren van het pact.