erfgoedcentrum achterhoek liemers

Achterhoek College Architectuur en monumenten in de Achterhoek

21 november 2017, laatste college uit een serie van zes, door Wim Maas

Architectuur en monumenten in de Achterhoek

In zijn college vraagt Wim Maas zich af of de Achterhoek streek gebonden architectuur kent. En zo ja, waarin onderscheidt deze zich dan van architectuur in andere streken. In welke gebouwtypologieën kon of kun je deze eigenheid nog het beste waarnemen? Wordt de eigenheid gekenmerkt door materiaalkeuzes en vormtaal en/of heeft deze identiteit van het gebouwde ook betrekking op waarde. Wat is er aan streekeigen kenmerken verloren gegaan, wat is gebleven en wat is er voor terug gekomen. Wat kun je met de hedendaagse en toekomstige bouwopgaven nog met tradities en kun je een hedendaags bouwprogramma nog realiseren zonder bestaande wortels en identiteit te verloochenen.

Wim Maas is geboren en getogen in Winterswijk. Hij studeerde HTS-bouwkunde te Hengelo en studeerde aan de Academie van Bouwkunst te Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het restaureren van monumenten en het begeleiden van de bouw van kerken, scholen en gemeentehuizen. In 1991 richtte hij Maas Architecten op dat inmiddels gevestigd is in Lochem en Zeist.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, 't Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem, tel. 0314-787078.
Tijdstip: 19.30 uur-21.30 uur.
Opgave: via info@ecal.nu


De kosten voor deelname aan de complete leergang (zes colleges) bedragen € 200. Mocht er nog plek zijn, dan is het na overleg mogelijk om een of meerdere colleges te volgen. De kosten voor één avond of een paar losse avonden zijn € 40 per avond. De deelnemers ontvangen een gratis jaarabonnement op Oer, het cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers.


Het Achterhoek College wordt mogelijk gemaakt door het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek. Dit pact, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten & provincie, streeft naar versterking van de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is één van de vijf coördinatoren van het pact.