bestand: 
resultaat: 
0105Gemeentebestuur Aalten, (1809) 1811-1942 (1968)
1083Baan-Bijenhof, nrs B.1-328
Bestandnaam:
0105_1083_00153_A.jp2
Reden geen uitleen:
In zelfbediening beschikbaar
Ga naar dit stuk:
Nadere toegang:
Volgnummer:
305 van 656
Duurzaam webadres
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen