Inleiding
De kaarten opgenomen in deze gemeentelijke kaartencollectie zijn afkomstig uit verschillende bestanden. Het grootste deel ervan wordt gevormd door kaarten die oorspronkelijk bij de gemeentelijke organisaties berustten. Deze zijn met de overbrenging van de gemeentelijke archieven naar de centrale archiefbewaarplaats meegekomen. Dan zijn er kaarten afkomstig uit de z.g. Topografisch Historische Atlas (0828). Het betreft hier onder andere topografische kaarten en gemeenteplattegronden. Daarnaast was er een bestand ‘Stafkaarten’. Deze is ontmanteld en de kaarten zijn ondergebracht bij de gemeentelijke kaartencollecties. Ook uit de gemeentelijke documentatiecollecties zijn kaarten opgenomen. Grensoverschrijdende kaarten zijn geplaatst in een apart kaartenbestand: Kaarten Achterhoek en Liemers, toegangsnummer 0608.
De serie uitbreidings- en bestemmingsplannen zijn hier buiten gehouden. Hiervan zijn aparte gemeentelijke collecties gemaakt: toegangsnummers. 1426-1433. Van de serie kadastrale kaarten zijn eveneens aparte gemeentelijke collecties gemaakt: toegangsnummers 1230-1237
Inventaris
Gemeente Borculo
Wegen en waterlopen Borculo
47 Kaart samengesteld uit uittreksels uit de kadastrale gemeente Borculo, sectie A, 2e blad en sectie C, 2e blad, bedoeld voor het projecteren van nieuwe wegtracés, 19e eeuw
1394 Gemeentebestuur Berkelland - Kaartencollectie, 1813-2000
Inventaris
Gemeente Borculo
Wegen en waterlopen Borculo
47 Kaart samengesteld uit uittreksels uit de kadastrale gemeente Borculo, sectie A, 2e blad en sectie C, 2e blad, bedoeld voor het projecteren van nieuwe wegtracés, 19e eeuw
Datering:
19e eeuw
Afmeting:
96,5 x 68 cm.
Vorm:
papier op linnen; kleuren
Gemeente:
Berkelland
Kenmerken
Datering:
1813-2000
Auteur:
Doetinchem, oktober 2016. J. Gervers
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
8,625
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1394 Gemeentebestuur Berkelland - Kaartencollectie, 1813-2000
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1394
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS