beacon
 
 
Inleiding
Een topografisch-historische atlas is een verzameling prenten, portretten en tekeningen die betrekking hebben op de geschiedenis van een stad, een streek of een land. In dit geval van de Achterhoek en Liemers. Bij het voormalige Achterhoeks Archief bestond reeds een ‘Topografisch Historische Atlas’. De inhoud ervan was zeer divers van aard en als gevolg daarvan vond er een herordening plaats. Topografische kaarten, gemeenteplattegronden en z.g. stafkaarten werden bijvoorbeeld ondergebracht bij de gemeentelijke kaartencollecties: toegangsnummers 1393-1400.
De objecten die werden opgenomen in deze collectie zijn voor een deel afkomstig uit bestanden die oorspronkelijk berustten bij de gemeentelijke organisaties. Deze zijn met de overbrenging van de gemeentelijke archieven naar de centrale archiefbewaarplaats meegekomen. Voor het andere deel werd de T.H.A.-collectie aangevuld door bij het voormalige Staring Instituut aanwezige werken.
Plaatsingslijst
Aquarellen, tekeningen, etsen, gravures en andere technieken
192 situatie rond 1860
Erfgoedstuk
0828 Topografisch-historische atlas
Plaatsingslijst
Aquarellen, tekeningen, etsen, gravures en andere technieken
192
situatie rond 1860
Erfgoedstuk
Beschrijving:
De Wooldstraat in Winterswijk
Adres:
Winterswijk, Wooldstraat
Datering:
situatie rond 1860
Afmeting:
92 x 128,5 cm.
Techniek:
Potloodtekening
Gemeente:
Winterswijk
Kenmerken
Datering:
1600-2000
Auteur:
Doetinchem, 2018. J. Gervers
Toegang:
Catalogus
Gemeente:
Erfgoedcentrum A en L
Omvang:
5,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0828 Topografisch-historische atlas
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0828
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS