erfgoedcentrum achterhoek liemers

Bevolkingsregistratie vanaf ca. 1910 niet langer openbaar

De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan is de vanaf ca. 1910 daterende bevolkingsregistratie (gezinskaarten, bevolkingsregister, etc.). Het online publiceren van deze archiefbron blijkt niet goed verenigbaar met de actuele privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De bevolkingsregistratie vanaf ca. 1910 bevat over het algemeen nog zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens van nog levende personen. Hieronder vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Juist deze ‘bijzondere’ gegevens zijn in het geding. Daarin staan namelijk onder meer gegevens over de godsdienstige gezindheid van inwoners. 

 

Dit betekent dat het Erfgoedcentrum genoodzaakt is om de bevolkingsregistratie vanaf ca. 1910 niet langer ter inzage aan te bieden. Daarom zullen vanaf 1 mei 2018 deze archiefstukken niet meer op onze website getoond worden en ook op de studiezaal niet meer ter inzage zijn. De indexen op de registratie, blijven wel op de website doorzoekbaar. Die bevatten namelijk geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Alleen met een door de gemeentearchivaris afgegeven machtiging kunnen de stukken nog ter inzage worden gegeven. Die machtiging, aan te vragen via ons contactformulier, zal alleen afgegeven worden als de aanvrager kan aantonen dat er geen informatie van nog levende personen op staat.


In mei 2018 zal, als opvolger van de WBP, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. De AVG verbiedt eveneens het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. In de AVG zijn nog een aantal striktere regels hier omtrent opgenomen. Op dit moment zijn wij aan het verkennen wat er gedaan moet worden om aan deze privacywetgeving te voldoen.

 

Het is goed mogelijk dat ook andere archiefbronnen die dergelijke gegevens bevatten offline gehaald moeten worden. Onder welke voorwaarden raadpleging mogelijk blijft op de studiezaal is nog onduidelijk. Wij zullen zo spoedig mogelijk via onze website bezoekers informeren over de precieze beperkingen van de raadpleegbaarheid en de data waarop deze zullen ingaan.

 

Voor bezoekers van onze website en/of studiezaal zijn de beperkingen van de raadpleegbaarheid van deze bronnen vervelend. Wij gaan er echter vanuit dat men begrip op kan brengen voor de maatregelen die we moeten treffen om te voldoen aan de privacywetgeving.