erfgoedcentrum achterhoek liemers

Cultuurhistorisch tijdschrift Oer

Oer/44 (uitgave juni 2022) bevat artikelen over de verzetsvrienden Gerrit Wiechert Kleisen en Cornelis Ruizendaal die hun heldhaftige optreden als leden van de Aaltense Knokploeg in de Tweede Wereldoorlog met de dood moesten bekopen; over het bliksembezoek in 1791 van stadhouder Willem V aan zijn heerlijkheid Borculo; en over  Fadrique Alvarez de Toledo, de onfortuinlijke hertog die in ons gebied een belangrijke rol in de Tachtigjarige Oorlog speelde. In Beeld toont de vele zondagsschooltjes die zich in de omgeving van Doetinchem en Zelhem bevonden en waarvan vele bewaard zijn gebleven. Ds. J. van Dijk was de grote drijfveer achter deze scholen. Het Réveil in Zutphen en de christelijke jeugdverenigingen die hieruit voortkwamen en een intact gebleven interieur van een negentiende eeuws pand aan de Coehoornsingel vormen de onderwerpen van twee andere artikelen. 

 

Het tijdschrift is te koop voor € 6,50 op de studiezaal van het Erfgoedcentrum, in de boekhandel en via www.achterhoekseboeken.nl


Het is ook mogelijk een abonnement te nemen voor € 24,50 per jaar. Daarvoor ontvangt u Oer vier keer per jaar.


Donateurs van het Erfgoedcentrum ontvangen Oer gratis. Lees hier meer informatie over het donateurschap.


Oer, cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers, is een kwartaaluitgave van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Regionaal Archief Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel.


De redactie wordt gevormd door Loek Kemming (hoofdredacteur), Ellen ten Brink en Mirjam van Velzen-Barendsen.


Voor het aanvragen van een abonnement of meer informatie over Oer kunt u contact met ons opnemen.