erfgoedcentrum achterhoek liemers

FAQ archieven en collecties

Van welke plaatsen heeft het Erfgoedcentrum archieven in beheer?

Bij het Erfgoedcentrum worden de archieven van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk beheerd. Voor informatie over welke plaatsen onder deze gemeenten vallen zie overzicht plaatsnamen.

 

Zijn alle archieven die het Erfgoedcentrum beheert in te zien?

Nee, sommige stukken zijn niet openbaar. Dit is met name het geval als de stukken privacygevoelige informatie bevatten. Wilt u in het kader van een onderzoek niet-openbare archieven inzien, dan kan dit met een machtiging van de beheerder. Wie dit is, is terug te vinden in de inleiding van de inventaris. Voor meer informatie zie Privacy, Openbaarheid en Auteursrecht. Een andere reden waarom bepaalde stukken niet in te zien zijn, is als de materiële toestand te slecht is. Het Erfgoedcentrum doet veel aan restauratie van stukken, dus mogelijk zijn de stukken slechts tijdelijk niet ter inzage. De studiezaalmedewerkers helpen u in alle gevallen graag verder.

 

Zijn alle archiefstukken digitaal op de website in te zien?

Nee, lang niet alle archiefstukken zijn digitaal beschikbaar via de website. Met name veel geraadpleegde bronnen als bevolkingsregister, akten van de burgerlijke stand, doop- trouw en begraafregisters en beeldmateriaal (foto’s en films) zijn digitaal te vinden. Er worden regelmatig bestanden aan toegevoegd. Het is mogelijk om scans aan te vragen van stukken die nog niet digitaal zijn. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Heeft het Erfgoedcentrum interesse in het overnemen van oude documenten, foto’s en/of films die ik in bezit heb?

Het Erfgoedcentrum beheert veel materiaal over de cultuur historie van de regio en vult dat ook steeds aan. Het Erfgoedcentrum is geïnteresseerd in origineel materiaal (documenten, boeken, foto’s, films en tekeningen, géén objecten) dat informatie bevat die een aanvulling vormt op onze collectie. Denkt u dat uw materiaal een aanvulling kan zijn op onze collectie, neem dan contact met ons op. Zie voor meer informatie Schenken van archieven en collecties.

 

Is het mogelijk boeken te kopen?

Ja, op de studiezaal worden nieuwe en tweedehands boeken verkocht die betrekking hebben op de regio. Afrekenen kan op de studiezaal zowel contant als met de pinautomaat. Een aantal keren per jaar is er een tweedehands boekenverkoop. Daarvan wordt melding gemaakt op onze website. Ook zijn de nieuwe boeken te koop via de website www.achterhoekseboeken.nl. Donateurs van het Erfgoedcentrum krijgen 10% op nieuwe boeken. Zie voor meer informatie over donateurschap Steun ons