erfgoedcentrum achterhoek liemers

Groot deel bevolkingsregistratie weer ter inzage

Het was lange tijd niet mogelijk om de bevolkingsregistratie jonger dan 110 jaar gemakkelijk in te zien, vanwege maatregelen die genomen moesten worden in verband met de vernieuwde privacywetgeving. Het Erfgoedcentrum is blij om te verkondigen dat de bevolkingsregistratie weer volledig ter inzage is. Een deel is nog steeds op de website te bekijken, via de zoektoegang Personen. Een jonger gedeelte is op de studiezaalcomputers beschikbaar.

 

Wat was er aan de hand?

 

In mei 2018 is, als opvolger van de WBP, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft (bijvoorbeeld religie en politieke overtuiging). Het online publiceren van een deel van de bevolkingsregistratie bleek niet goed verenigbaar met de actuele privacywetgeving. Dit betekende dat het Erfgoedcentrum genoodzaakt was om de bevolkingsregistratie jonger dan 110 jaar niet langer ter inzage aan te bieden.

 

Wat is er nu veranderd?

 

Door de oplaaiende discussie omtrent de vernieuwde privacywetgeving en hoe hiermee om te gaan is er een werkgroep van KVAN/BRAIN opgezet om advies uit te brengen. N.a.v. dit advies heeft het Erfgoedcentrum besloten om weer inzage te verlenen in de registers. Voorheen was inzage alleen mogelijk als men kon aantonen dat alle personen op een pagina overleden waren. Dit was in de praktijk soms erg lastig te realiseren.

 

Het deel van de bevolkingsregistratie dat niet op de website getoond kan worden is nu beschikbaar ter inzage op de studiezaal. Op de studiezaalcomputers kan men de scans bekijken. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier voor bezoekers stemt u in met ons privacybeleid en verklaart u zich te houden aan onze huisregels. De geraadpleegde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Gegevens van nog levende personen mogen niet gepubliceerd of openbaar gemaakt worden zonder toestemming van de betrokkenen. Het fotograferen of kopiëren van de bevolkingsregistratie is niet toegestaan.

 

Inlichtingen per mail is in sommige gevallen mogelijk, zie voor meer informatie Privacy, Openbaarheid en Auteursrecht.