erfgoedcentrum achterhoek liemers

Schrijfwedstrijd Flonkergood 2019

Jaarlijks wordt in de maand maart de ‘Waeke van het Achterhookse en Liemerse book’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt ’t geschenk Flonkergood uitgegeven. De organisatie heeft het idee opgevat om in 2019 de bundel samen te stellen met korte verhalen en gedichten over het thema ‘Gruwelen en griezelen’.

 

Iedereen die over dit onderwerp zijn of haar verhaal kwijt wil, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood. Als extraatje wordt een aantal auteurs uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhookse en Liemerse book’ op zondag 3 maart 2019 bij Erve Kots in Lievelde.

 

Het Thema

Gruwelen en griezelen: waar gaan jou de haren van overeind staan, waar wordt je bang van? Wij zijn benieuwd hoe de schrijvers dit onderwerp in hun verhalen naar voren laten komen.  

 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

- De verhalen zijn geschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.

- Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen.

- De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels.

- De bijdragen moeten uiterlijk 15 november 2018 als word-document en per e-mail worden ingestuurd naar: info@streektaalvrienden.nl

 

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2019

  1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.           
  2. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.
  3. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over het thema ‘Gruwelen en griezelen’ van max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl.witregels. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Hetingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.
  4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd. Inzenden naar: info@streektaalvrienden.nl.Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 november 2018.
  6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht.
  7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.
  8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse book.