erfgoedcentrum achterhoek liemers

Wat schrief ie daor

Schrijfwedstrijd

'Wat schrief ie daor?' 2021/2022


De Dialectgroep Heerde/Waopmvelde organiseert samen met de Dialectkring gemeente Epe e.o. en de dialectgroep van de Oudheidkundige Vereniging de Broeklanden te Oldebroek een schrijfwedstrijd voor alle inwoners en oud inwoners van de gemeenten Epe, Heerde en Oldebroek.


Het reglement voor deelname ziet er als volgt uit:

 

1. De schrijfwedstrijd “Wat schrief ie daor?” staat open voor alle inwoners en oud inwoners van de gemeenten Epe, Heerde en Oldebroek.
2. De inzending kan bestaan uit verhalen, gedichten of songteksten, mag maximaal 1000 woorden bevatten en mag niet eerder gepubliceerd zijn.
3. De inzending dient in één van de Nedersaksische dialecten te zijn geschreven en moet uit eigen werk bestaan, dus geen vertalingen e.d.
4. De inzending dient getypt te zijn op A.4 in 12p formaat van het lettertype Times New Roman of Sans Seref.
5. De inzending mag niet ondertekend zijn.
6. De inzending dient, vergezeld van een gesloten enveloppe met daarin titel van het verhaal, naam, adres en geboortedatum, te worden toegezonden aan Ton van de Vosse, Papelandseweg 7, 8193 KH Vorchten.
Per e-mail: watschriefiedaor@hotmail.com Titel, naam en adres apart als bijlage meesturen.
7. De jury beoordeelt alleen maar anonieme inzendingen.
8. Iedere deelnemer mag slechts eenmaal en onder één naam deelnemen.
9. De organisatie stelt een deskundige jury samen.
10.De sluitingsdatum is 1 maart 2022.
. 11.Voor de winnaars worden prijzen beschikbaar gesteld. De uitreiking vindt
afwisselend plaats bij de deelnemende organisaties.
In 2022 op woensdagavond 30 maart in het Dorpshuis te Heerde,
van Meurslaan 3. Parkeren kan aan de Markstraat.
12.De deelnemer aan de schrijfwedstrijd geeft de organisatie toestemming om de
inzending, na afloop van de wedstrijd, te gebruiken voor publicatie in o.a. de
Moespot of uitgaven in eigen beheer. De organisatie is daartoe echter niet
verplicht.
13. De deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van dit reglement.
14.De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van
inzendingen.
15.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Nadere informatie over deelname aan de schrijfwedstrijd bij:

Ton van de Vosse, Papelandseweg 7, 8193 KH Vorchten tel: 0578-631316.
Fennie Dekker, Ds Van Rhijnstraat 84, 8166 Emst tel: 0578-661678.
Cor van der Worp, Burgemeester Ulco de Vriesweg 10 ’t Harde, tel: 0525-231000.

Informatie over het Reglement bij Jan van Leeuwen, Andoornstraat 15, 8181 CH Heerde, tel: 0578-693659 of email: bjh.vanleeuwen@hotmail.com