erfgoedcentrum achterhoek liemers

Start Achterhoeks e-depot in 2018

Op 30 november 2017 hebben het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en de deelnemende partners het officiële startsein gegeven voor het inrichten van een e-depot dat in 2018 in werking treedt. Na een lange periode van onderzoek en een aanbestedingstraject is Data Matters gekozen als leverancier van de hiervoor benodigde techniek.

Aan het project Aanschaf en implementatie e-depot hebben naast het Erfgoedcentrum ook de gemeenten Winterswijk en Doetinchem deelgenomen. Met de kennis die al is opgedaan in eerdere e-depot projecten maakt dit het Erfgoedcentrum in Nederland een voorloper op het gebied van het realiseren van een e-depot.

Gemeenten vormen steeds meer archief in digitale vorm en minder op papier. Dit noodzaakt zowel gemeenten als het Erfgoedcentrum tot het creëren van een langdurige, toegankelijke en veilige opslag van digitale overheidsinformatie.

Voor archiefonderzoekers zullen de ontwikkelingen het grote voordeel opleveren dat men in de toekomst via internet rechtstreeks toegang heeft tot de originele digitale archiefbescheiden. In de huidige situatie is het archief merendeels via inventarissen toegankelijk en is slechts een klein gedeelte gedigitaliseerd. De archiefonderzoeker moet nu nog zijn huis uit om archief in te zien. Een andere bijkomstige gunstige ontwikkeling is dat de overheid van plan is de overbrengingstermijn te verkorten. De archiefonderzoeker zal geen twintig jaar meer hoeven te wachten voordat overheidsarchief vrij beschikbaar wordt gesteld.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle Achterhoekse overheidsinstellingen hun digitale archieven in het e-depot gaan onderbrengen. In het voorjaar van 2018 is het e-depot gereed. De komende jaren zal het verder worden gevuld.

Bijschrift foto: Directeur Erfgoedcentrum Femia Siero en Directeur Paul Schindeler van Data Matters ondertekenen het contract voor de aanschaf van e-depot software.