erfgoedcentrum achterhoek liemers

Verkiezing Stuk van het Jaar 2018

De atoomdood dreigt, onze gemeente zwijgt

 

Dit jaar vindt in oktober de vierde editie plaats van de verkiezing Stuk van het Jaar. De verkiezing is een online publieksevenement van de Nederlandse archieven en is bedoeld om te laten zien welke schatten de archieven herbergen. De verkiezing heeft als thema ‘Opstand’ en sluit hiermee aan bij het thema van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis in oktober.

 

De keuze van het Erfgoedcentrum voor de inzending Stuk van het Jaar is gevallen op het affiche ‘De atoomdood dreigt, onze gemeente zwijgt’. Het affiche brengt de massale protesten tegen kernenergie in de jaren ’70 en ’80 terug in onze herinnering.

Dit affiche brengt de massale protesten tegen kernenergie in de jaren ’70 en ’80 terug in onze herinnering.

 

Door heel Nederland waren er destijds protestdemonstraties tegen de kerncentrales te Borssele en Dodewaard. In de gemeente Gendringen eiste de Werkgroep Kernenergie Gemeente Gendringen begin 1980 stellingname van de gemeenteraad tegen de bouw van een snellekweekreactor in het naburige Duitse Kalkar. Onder de inwoners van Gendringen werden 8.000 handtekeningen ingezameld. Het verzet te Gendringen was uiteindelijk succesvol. De bouw van de kweekreactor te Kalkar ging weliswaar door tot de voltooiing in 1991, maar de centrale werd nooit in gebruik genomen.

 

Op 22 april 1982 werd Gendringen en omgeving met het affiche beplakt. Het affiche is een interpretatie van het wapen van de voormalige gemeente Gendringen: de gent (mannetjesgans) verschrompeld, de kop bijna een doodshoofd en de drie ringen vervangen door atoomcentrifugetekens. De ontwerper van het affiche is de uit Megchelen afkomstige kunstenaar Toon Elfrink, destijds lid van de Werkgroep Kernenergie Gemeente Gendringen.

 

Stemmen kan nu via stukvanhetjaar.nl