erfgoedcentrum achterhoek liemers

Van old naor jong: Achterhooks

Samenwarking Rijksuniversiteit Groningen, Zwarte Cross, NWA en ECAL

Niej lespakket veur basisscholen en Achterhooks-app

D’r kump ’n niej Achterhooks lesprogramma veur basisscholen. Dat niejs is vandage epresenteerd op de persdag van de Zwarte Cross. Organisator Feestfabriek hef ‘t lespakket ontwikkeld samen met Rijks Universiteit Groningen (RUG), de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Bi-j ’t lesprogramma heurt ’n app, dissen is noe al te downloaden. ‘t Lesprogramma is gratis deur scholen an te vraogen en vanaf oktober te gebruuken. ’t Doel van dit alles: kinder kennis laoten maken met onzen mooien streektaal en ‘t plat praoten stimuleren!

 

’t Is al jaoren ’n wens um meer streektaal in ’t onderwies te implementeren. Jong eleerd is tenslotte old edaone! Niet allene ‘t ECAL mek zich hier hard veur, dat doot ok de Zwarte Cross en Rijks Universiteit Groningen. Zee hebt noe hunne krachten ebundeld en, efinancierd deur de NWA, ‘n Achterhooks lespakket ontwikkeld: Van Old naor Jong: Achterhooks.

Dis ‘n tien wekken tellend lesprogramma waorin kindervan groep 7 en 8 van de basisschole spöllenderwies leert aover en op zuuk gaot naor Achterhookse woorden en de verschillen dee d’r bunt in dialecten van darp tot darp . Hierbi-j könt ze gebruuk maken van ’n speciaal ontwikkelden app, ‘t digitale WALD (Woordenboeken Achterhoek en Liemers), Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek en ‘n haevigen videoserie den de Feestfabriek hef ontwikkeld als lesmateriaal.

 

App Van Old naor Jong: Achterhooks

Bi-j ‘t lesprogramma met leskaarten heurt ‘n gratis app waorbi-j alle schoolkinder, maor ok anderen die dit leuk vindt, spöllenderwies Achterhooks kunt leren. De app is ontwikkeld deur promovendus Wietse de Vries van de RUG, onder leiding van professor Martijn Wieling, Biezunder hoogleraar Nedersaksische Taal en Cultuur. Het ECAL hef de Achterhookse inbreng eleverd en de verhaaltjes in de app in esprokken. De app (Van Old naor Jong: Achterhooks) is beschikbaor veur zowel Apple als Android en de eersten versie is vanaf noe te downloaden in de verschillende app stores. De lespakketten könt deur alle basisscholen an evraaogd worden en bunt helemaol gratis.

 

Meld ow an!

Meer informatie aover ‘t lespakket is te vinden op www.rug.nl/achterhooks. Scholen könt zich hier ok anmelden veur ‘t gratis lespakket. Dissen is vanaf oktober beschikbaor en umvat o.a. ‘n lerarenhandleiding, leskaarten, posters en Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek met (audio) veurlaesverhaaltjes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenwerking Rijksuniversiteit Groningen, Zwarte Cross, NWA en ECAL

Nieuw Achterhoeks lespakket voor basisscholen

 

Er komt een nieuw Achterhoeks lesprogramma voor basisscholen. Dat nieuws is vandaag gepresenteerd op de persdag van de Zwarte Cross. Organisator Feestfabriek heeft het lespakket ontwikkeld samen met Rijks Universiteit Groningen (RUG), de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Bij het lesprogramma hoort een app, deze is nu al te downloaden. Het lesprogramma is gratis door scholen aan te vragen en vanaf oktober te gebruiken. Het doel van dit alles: kinderen kennis laten maken met streektaal en het ‘plat praoten’ stimuleren!

 

Het is al jaren een wens om meer streektaal in het onderwijs te implementeren. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan! Niet alleen het ECAL maakt zich hier hard voor, dat doen ook de Zwarte Cross en Rijks Universiteit Groningen. Zij hebben nu hun krachten gebundeld en, gefinancierd door de NWA, een Achterhoeks lespakket ontwikkeld: Van Old naor Jong: Achterhooks. Dit is een tien weken tellend lesprogramma waarin kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool spelenderwijs leren over en op zoek gaan naar Achterhoekse woorden en de verschillen die er zijn in dialecten van dorp tot dorp. Hierbij kunnen ze gebruik maken van een speciaal ontwikkelde app, het digitale WALD (Woordenboeken Achterhoek en Liemers), Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek en een coole videoserie die de Feestfabriek heeft ontwikkeld als lesmateriaal.

 

App Van Old naor Jong: Achterhooks

Bij het lesprogramma met leskaarten hoort een gratis app waarbij alle schoolkinderen, maar ook anderen die dit leuk vinden, spelenderwijs Achterhoeks kunnen leren. De app is ontwikkeld door promovendus Wietse de Vries van de RUG, onder leiding van professor Martijn Wieling, Bijzonder hoogleraar Nedersaksische Taal en Cultuur. Het ECAL heeft de Achterhoekse inbreng geleverd en het inspreken van de verhaaltjes verzorgd. De app (Van Old naor Jong: Achterhooks) is beschikbaar voor zowel Apple als Android en de eerste versie is vanaf nu te downloaden in de verschillende app stores. De lespakketten kunnen door alle basisscholen aangevraagd worden en zijn geheel gratis.

 

Meld je aan!

Meer informatie over het lespakket is te vinden op www.rug.nl/achterhooks. Scholen kunnen zich hier ook aanmelden voor het gratis lespakket. Deze is vanaf oktober beschikbaar en omvat o.a. een lerarenhandleiding, leskaarten, posters en Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek met voorleesverhaaltjes en audiofragmenten.