erfgoedcentrum achterhoek liemers

Acquisitie

Naast de archieven van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk beheert het Erfgoedcentrum ook diverse archieven en collecties van particulieren. Dit kunnen archieven zijn van kerken, bedrijven, verenigingen maar ook een oude foto of dagboek van een persoon. Het Erfgoedcentrum vindt het belangrijk om ook documenten van particulieren te bewaren. Overheidsarchieven alleen geven namelijk een te gefragmenteerd en eenzijdig beeld van de maatschappij.

 

Criteria

Het Erfgoedcentrum beschikt over een acquisitieplan. Hierin staan onder andere de criteria waaraan een archief(stuk) moet worden voldoen om opgenomen te worden. Algemene criteria m.b.t. opnemen van materiaal zijn:

  • het heeft betrekking op het werkgebied van de 8 gemeenten die bij het Erfgoedcentrum zijn aangesloten;
  • het is representatief voor de samenleving (bv. qua bouw, bewoning, activiteiten of personen); 
  • het weerspiegelt belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, activiteiten, personen of organisaties;
  • de volledigheid aan informatie (materiaal is volledig wanneer hieruit het beleid, de doelstellingen en de activiteiten van een instelling gereconstrueerd kunnen worden;
  • het bevat een toegevoegde informatieve waarde ten opzichte van de al aanwezige collecties (bv. nieuwe, nog niet bekende gegevens en/of andere, vernieuwende gezichtspunten);
  • het bevat geen informatie die door een andere erfgoedinstelling wordt bewaard;

 

Schenking of in bewaargeving

De particuliere archiefbestanden (collecties) kunt u schenken of in bewaring geven. Losse stukken neemt het Erfgoedcentrum alleen op als u deze schenkt. In beide gevallen is de gemeentearchivaris verantwoordelijk voor het beheer en beschikbaarstellen van de archiefstukken. Het verschil is dat als u het archief in bewaring geeft, u eigenaar blijft. Als u een archief(stuk) schenkt, wordt het Erfgoedcentrum de eigenaar.

In sommige gevallen betaalt u een vergoeding als u een archief in bewaring geeft. Schenking is in alle gevallen kosteloos.

Als u een archief(stuk) schenkt of in bewaring geeft, zal hiervoor een overeenkomst worden opgesteld. Hierin staat onder meer hoe het archief(stuk) aangeleverd dient te worden. Zo moeten de archieven zijn geordend en materieel zijn verzorgd (nietjes/paperclips verwijderd, papieren uit ordners, stofvrij etc.) en de stukken moeten een in ieder geval een beknopte beschrijving hebben.

 

Bezit u archiefmateriaal, boeken, foto's, films, videobanden of geluidsopnamen waarvan u denkt dat dit belangrijk zou kunnen zijn voor het vastleggen van de regionale geschiedenis neem dan contact met ons op.