erfgoedcentrum achterhoek liemers

Archieven beheren

Het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers beheert de archieven van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Bekijk of download hiernaast een overzicht van alle plaatsnamen die onder deze gemeenten vallen.

Voor deze gemeenten bewaart het Erfgoedcentrum historische informatie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie, en stelt deze beschikbaar. Alle informatie wordt gratis ter beschikking gesteld via onze studiezaal en via onze website.

Op de website kunnen toegangen op de archieven en collecties worden geraadpleegd en gedigitaliseerde stukken (ook foto’s en films) worden bekeken. Op de studiezaal kan dat ook maar daar kunnen ook originele stukken die nog niet gedigitaliseerd zijn, worden aangevraagd en ingezien.

Studiezaal
De studiezaal is geopend dinsdag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur. Het is niet nodig om een bezoek aan de studiezaal vooraf aan te kondigen. U kunt tijdens de openingstijden zonder afspraak langskomen. Meldt u zich bij uw bezoek aan de balie. Voor de veiligheid van onze collecties registreren wij bezoekers die originele stukken willen aanvragen.

Voor bezoek aan de studiezaal en het raadplegen van originele archiefstukken gelden ‘huisregels’. Bekijk of download hiernaast de folder 'Informatie en Huisregels'.

Op de studiezaal is altijd personeel aanwezig dat ondersteuning biedt bij onderzoek en het aanvragen van stukken. Stukken kunnen niet van te voren aangevraagd of gereserveerd worden. Stukken die worden aangevraagd worden in principe binnen vijftien minuten voor u uit het archiefdepot gehaald (behalve tussen 12.30-13.00 uur) en ter inzage gegeven. Alleen archiefstukken waarvoor een openbaarheidsbeperking geldt, vanwege privacygevoelige informatie of vanwege een slechte materiële staat, worden niet ter inzage gegeven. In sommige gevallen is inzage mogelijk door het aanvragen van een machtiging. De studiezaalmedewerkers helpen u hier graag mee verder.

Indien de materiële toestand van het stuk het toelaat en er geen openbaarheidsbeperking van toepassing is, is het mogelijk een reproductie te maken. Op de studiezaal kan (tegen betaling) een kopie of scan worden gemaakt. Het is ook toegestaan zelf foto’s van stukken te nemen, zonder gebruik van flits.

Het Erfgoedcentrum beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek- en documentatiecollectie. Hieruit wordt niets uitgeleend, maar ook deze collecties zijn op de studiezaal te raadplegen. Op de website staat de catalogus

Digitaal raadplegen
Steeds meer informatie komt beschikbaar via onze website. Dit kunnen nieuwe inventarissen (archieftoegangen) zijn, maar ook gedigitaliseerde bronnen waaronder veel beeldmateriaal.

Alle archieftoegangen (inventarissen) en nadere toegangen (indexen) zijn ook als 'open data' beschikbaar. Daarmee wordt pro-actief invulling gegeven aan de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie (WHO) ten aanzien van deze informatie. Bekijk of download hiernaast meer informatie over Open Data en de wijze waarop onze open data te downloaden is.

Digitale bronnen en beeldmateriaal zijn via de website kosteloos te raadplegen en te downloaden.

Lang niet alle archiefstukken zijn digitaal beschikbaar via de website. Met name veel geraadpleegde bronnen als bevolkingsregister, akten van de burgerlijke stand, doop- trouw- en begraafregisters en beeldmateriaal (foto’s en films) zijn digitaal te vinden. Er worden regelmatig bestanden aan toegevoegd.

Het is mogelijk om scans aan te vragen van stukken die nog niet digitaal zijn. Neem hiervoor contact met ons op.

Kosten
Het aanvragen en inzien van stukken is gratis. Ook voor uitleg en advies van onze studiezaalmedewerkers bij onderzoek hoeft u niet te betalen. Er zullen alleen kosten in rekening gebracht worden voor het (laten) maken van reproducties en eventueel voor gebruiksrecht. Ook als wij in opdracht van u onderzoek uitvoeren, worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Bekijk of download hiernaast de tarievenlijst.