erfgoedcentrum achterhoek liemers

Educatie en cursussen

ALGEMEEN

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers vindt het belangrijk om de geschiedenis en cultuur van de eigen streek uit te dragen. Daarom onderneemt en organiseert het Erfgoedcentrum diverse activiteiten op het gebied van educatie. Dit betreft zowel aanbod voor scholen als aanbod voor volwassenen. Er is bijvoorbeeld educatiemateriaal op het gebied van erfgoed en op het gebied van streektaal. Daarnaast ontvangen we graag leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs uit de Achterhoek en de Liemers in ’t Brewinc in Doetinchem. Heeft u interesse in een van onderstaande diensten van het Erfgoedcentrum? Neem dan contact met ons op.

 

VOLWASSENEN

Cursussen Genealogie voor Beginners en Gevorderden
Het Erfgoedcentrum biedt in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers, een basiscursus Genealogie voor beginners en cursussen Genealogie voor gevorderden aan. In de basiscursus leert u wat stamboomonderzoek inhoudt en hoe u met onderzoek kunt beginnen. De vervolgcursus is bestemd voor hen die al hebben kennisgemaakt met het Bevolkingsregister, de Burgerlijke Stand en de Doop- Trouw- en Begraafregisters. Behandeld worden onder andere het Kadaster en de Militieregisters. Bij activiteiten en agenda op de website worden de cursusdata aangekondigd. Voor vragen over deze cursussen kunt u contact opnemen.

Cursus Paleografie
Bij het bestuderen van archiefstukken van vóór 1800 vormt het schrift vaak een probleem: de letters en cijfers hebben andere vormen dan we gewend zijn en vaak kom je in onbruik geraakte woorden, spellingsvormen en afkortingen tegen. De cursus paleografie, het leren lezen van oud schrift, is voor mensen die hiermee te maken hebben een oplossing. Deze cursus wordt in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging georganiseerd. Bij activiteiten en agenda op de website worden de cursusdata aangekondigd. Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen.


Workshop Kadasteronderzoek
Het kadaster is voor genealogen een belangrijke bron omdat hierin het bezit en gebruik van onroerende eigendommen is vastgelegd. Het trad in 1832 in werking en had als doel een rechtvaardige heffing van grondbelasting mogelijk te maken. Om geïnteresseerden wegwijs te maken in deze archieven, geeft het Erfgoedcentrum workshops kadasteronderzoek. De workshop heeft een theoretisch en een praktisch gedeelte. Deelnemers maken kennis en leren werken met verschillende vormen van kadastrale registraties. Bij activiteiten en agenda op de website worden de cursusdata aangekondigd. Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen.SCHOLEN

 

Wiesneus
In het blad Wiesneus kunnen kinderen op speelse wijze kennismaken met de streektaal en leren ze lezen, luisteren en spelen. Het blad bevat verhalen, leedjes, ne zeukplate, strips en nog völle meer, allemaole in het Achterhooks! In Wiesneus wordt de streektaal als een volwaardige taal onder de aandacht gebracht, net als het standaard Nederlands. Dit is belangrijk omdat streektaal tot het culturele erfgoed behoort en de kennismaking ermee goed is voor de algemene taalontwikkeling.
Lees hier meer over Wiesneus.

Kö’j mi-j verstaon? (Groep 3 en 4)
Het doel van het project Kö’j mi-j verstaon? is de leerlingen kennis te laten maken met de streektaal en culturele achtergrond van de Achterhoek. Want, wonen in de Achterhoek, in een dorp waar veel gebeurt, betekent een rijke historie. En streektaal hoort bij die rijke historie. Het prachtige van streektaal is, dat er zo ontzettend veel verschillen zijn. Er kunnen in een straal van 10 kilometer wel vijf verschillende dialecten te horen zijn. Ook daar krijgen de leerlingen mee te maken. Neem bijvoorbeeld het woord schoen dat in verschillende dialecten verschillende benamingen kent: schoe, schoo, skoo, schoon. De betekenis is hetzelfde, welke benaming je gebruikt, hangt af van de streektaal die je spreekt. En dat geeft de streektaal veel diepgang. De leerlingen en leerkrachten ontdekken aan de hand van de eenvoudig te gebruiken leskist op interactieve wijze de Achterhoekse taal. Het niveau is gericht op het passief taalgebruik als onderdeel van het cultureel erfgoed van de Achterhoek. De dvd Op de fietse met een pekske kan als inleiding worden gebruikt voor het lespakket. Aan de hand van de dvd is een aantal lessen ontwikkeld. Deze kunnen klassikaal of in groepjes worden gegeven. De lessen zijn Voorwerpen, Tellen in het Achterhoeks, Kleuren en Jaargetijden.

Een schat aan kennis
Een schat aan kennis is de titel van een door Evelien van Dort geschreven boek waarin de basisschoolscholieren Milou en Nathan een avontuurlijke tocht door de historie van de Achterhoek en Liemers beleven. De verhalen zijn verbonden met de huidige tijd en kleuren de geschiedenis opnieuw in. De rode draad in de verhalen is de drang naar vrijheid van het Nederlandse volk. Het boek is door het Erfgoedcentrum uitgegeven en vormt de basis voor een bovenbouwles Een schat aan kennis. De in het boek behandelde tijdvakken sluiten aan bij de geschiedeniscanon van het basisonderwijs.

Het boek kan door de leerlingen worden gelezen, maar kan ook worden gebruikt bij een geschiedenisles. Het Erfgoedcentrum heeft daartoe een tijdbalkopdracht ontwikkeld, die op verschillende manieren kan worden ingezet. Deze opdracht sluit aan bij de voorgeschreven kerndoelen voor de basisvorming. Het werkblad tijdbalkopdracht, de lege tijdbalk en de instructie bij deze opdracht zijn hiernaast als pdf te downloaden.

Voor het aanvragen van het antwoordmodel voor de docenten alsmede de toelichting bij de tijdbalkopdracht kunt u contact met ons opnemen.

U kunt het gebruik van Een schat aan kennis en de tijdbalkopdracht ook koppelen aan een bezoek aan een van de in het boek beschreven locaties. Dit zijn bijvoorbeeld de Aaltense Musea, het grensmuseum te Dinxperlo of het Stedelijk Museum te Zutphen. Zie hiervoor de bij ons op te vragen toelichting bij de tijdbalkopdracht. Het is ook mogelijk om de auteur Evelien van Dort als gastspreker in de klas uit te nodigen. Zie hiervoor haar website: www.evelienvandort.nl

 

Wilt u het boek voor alle leerlingen van een groep ter beschikking hebben, dan kunt u maximaal 30 exemplaren bij het Erfgoedcentrum te leen vragen. Ook is het mogelijk om exemplaren tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. De kortingen bedragen bij afname van 10 stuks 20%, bij 20 stuks 25% en bij 30 stuks 30%. De prijs van het boek is € 14,95.

Profielwerkstuk
Met de informatie van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is het mogelijk een profielwerkstuk te schrijven. Het is ook mogelijk om daarbij contact te hebben met een van de medewerkers. De afgelopen jaren zijn er al verschillende profielwerkstukken geschreven over het Achterhoeks en Liemers erfgoed en de streektaal. Kijk hier voor profielwerkstukken in onze bibliotheek.

Brewinc Scene Investigation
De Brewinc Scene Investigation is een speurtocht voor leerlingen van de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De tocht is in samenwerking met de Bibliotheek West Achterhoek opgezet en voert zowel door de Bibliotheek als door het Erfgoedcentrum. Met het oplossen van een moord als uitgangspunt maakt de leerling kennis met alle aspecten van de Bibliotheek en het Erfgoedcentrum.

Maatwerk voor scholen
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers levert maatwerk aan scholen uit de regio op het gebied van erfgoed. Samen met de leerkracht kunnen we een bronnenpakket samenstellen of een bezoek voorbereiden een bezoek voor. Hebt u ideeën of wensen? Neem voor meer informatie contact met ons op.