Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

De collectie
In de beeldbank van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers zijn collecties opgenomen die destijds door verschillende (voormalige) gemeenten zijn gevormd en samen met de archieven werden overgedragen. Deze collecties vormen de basis van de beeldbank. Collecties die later op een andere wijze door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers werden verworden zijn ook in de beeldbank opgenomen.

Auteursrecht
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers streeft ernaar wettelijke bepalingen in verband met het auteursrecht te respecteren.
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft zoveel mogelijk geprobeerd de auteurs/fotografen te achterhalen. In de gevallen waarin dat gelukt is is toestemming voor publicatie op internet gevraagd. Indien geen toestemming verleend werd óf indien er kosten voor plaatsing werden berekend, zijn de foto's niet op internet geplaatst. De beschrijvingen van deze foto’s zijn wél te doorzoeken. De originele foto’s kunnen in dit geval in de studiezaal van het erfgoedcentrum bekeken worden.
De website bevat ook foto’s waarvan de rechthebbende niet achterhaald kon worden. Indien iemand van mening is auteursrechten te hebben, wordt deze verzocht contact op te nemen met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Indien gewenst kan de foto van internet gehaald worden.

Portretrecht
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers eerbiedigt het portretrecht. Indien u meent dat het streekarchivariaat ongewild het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op zodat de situatie kan worden rechtgezet. De foto kan indien gewenst onmiddellijk van internet gehaald worden.

Kwaliteit van de foto’s
De afbeeldingen kunnen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op beperkte resolutie geprint of gedownload worden. Voor elk ander gebruik van een afbeelding moet toestemming verkregen worden van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en zal de herkomst vermeld moeten worden.

Kwaliteit van de beschrijvingen
De fotobeschrijvingen zijn ingevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het erfgoedcentrum. Mocht iemand een fout vinden in de beschrijvingen of menen aanvullingen te kunnen geven op de beschrijvingen, gelieve dan contact op te nemen met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Dat kan door op het "reageer"-icoontje bij de beschijving te klikken.

Zoeken en vinden
In deze database met foto’s kunt u zoeken door de velden van de zoekmachine in te voeren.
-In het veld ‘ alle velden’ kunt u vrij zoeken op tekstonderdelen, persoonsnamen of bijvoorbeeld beroepsnamen.
-In het veld ‘gemeente’ kunt u zoeken binnen de collectie van de huidige bestuurlijke gemeente.
-In het veld ‘plaats’ kunt u zoeken op basis van de gebruikelijke topografische benaming van de plaatsen in de Achterhoek. Bijvoorbeeld Harreveld, Beltrum of Groenlo.
-In het veld straat kunt u zoeken op de straatnaam.
De gevonden afbeelding kunt u bekijken, toevoegen aan uw favorieten en delen met anderen. Dit kan door middel van de icoontjes bij de afbeelding.

Met of zonder scan
Soms is er van een afbeelding wél een beschrijving, maar is er (nog) geen scan aanwezig. U kunt door middel van de filtering (rechts boven) kiezen voor beschrijvingen mét of zonder scan.

Wij doen er alles aan om onze digitale dienstverlening steeds uit te breiden en te vervolmaken. Geleidelijk aan zal ons aanbod van gedigitaliseerde foto’s op het internet steeds groter worden.

beacon
87.524 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Plaatsingslijst
Documentatie
Foto
115 Foto van de aanwezigen ter gelegenheid van de opening van het consultatiebureau voor zuigelingen te Drempt. In het midden met sigaar burgemeester Heersink
Datering:
z.j.
Adres:
Drempt,
Gemeente:
Bronckhorst
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
Fotopersbureau Sjoer, Doesburg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Plaatsingslijst
Documentatie
Foto
114 Foto van het interieur van het wijkgebouw
Datering:
ca. 1954
Adres:
Hummelo en Keppel
Gemeente:
Bronckhorst
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
Waarschijnlijk Fotopersbureau Sjoer, Doesburg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Plaatsingslijst
Documentatie
Foto
113 Foto van vermoedelijk de overhandiging van een geschenk door een wijkverpleegster aan dominee Van Linschoten ter gelegenheid van de ingebruikname van het wijkgebouw. Links vermoedelijk wijkverpleegster Foeken, achter de dominee gedeeltelijk zichtbaar gemeente-opzichter Minkhorst. De andere personen zijn onbekend.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Plaatsingslijst
Documentatie
Foto
112 Foto van de toespraak door dominee Van Linschoten, vermoedelijk ter gelegenheid van de ingebruikname van het wijkgebouw. Links naast de dominee gemeente-opzichter Minkhorst, uiterst links huisarts dr. Westerbeek van Eerten
Datering:
ca. 1954
Adres:
Hummelo en Keppel
Gemeente:
Bronckhorst
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
Fotopersbureau Sjoer, Doesburg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Plaatsingslijst
Documentatie
Foto
111 Foto van de overhandiging van de sleutel van het wijkgebouw door dominee Van Linschoten aan wijkzuster Foeken. Links met corsage vermoedelijk mevrouw Post, de andere dame is onbekend
Datering:
ca. 1954
Adres:
Hummelo en Keppel
Gemeente:
Bronckhorst
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
Waarschijnlijk Fotopersbureau Sjoer, Doesburg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Plaatsingslijst
Documentatie
Foto
110 Foto van de eerste-steenlegging van het wijkgebouw door dominee Van Linschoten. Links architect Esseveld.
Datering:
ca. 1953
Adres:
Hummelo en Keppel
Gemeente:
Bronckhorst
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
Fotobedrijf Schuizeman, Doesburg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Plaatsingslijst
Documentatie
Foto
109 Foto van de toespraak door dominee van Linschoten tijdens de eerste-steenlegging van het wijkgebouw. Vooraan links dominee Van Linschoten, 1e van links architect Esseveld, 2e van links dhr. Hilbrands, 3e van links wethouder Pennekamp, 5e van links wethouder Remmelink, 8e van links gemeente-opzichter Minkhorst, vooraan rechts burgemeester Van Panhuijs, 3e van rechts meester Van der Berg, 5e van rechts mevrouw Post, 6e van rechts vermoedelijk wijkverpleegster Foeken
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Foto
0001 Antonius Holkenborg, bijgenaamd Tone van Tenten Knoes met varken
Datering:
ca 1910
Adres:
Lichtenvoorde,
Gemeente:
Oost Gelre
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
onbekend
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Foto
0126 Rechts hotel De Driehoek, daarachter Jansen de zadelmaker. De man met bakkersfiets en mand is Bennie Manschot
Datering:
ca 1910
Adres:
Lichtenvoorde, Lievelderweg
Gemeente:
Oost Gelre
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
J.J. Wekking, Lichtenvoorde
Toelichting:
Reproductie in lagere kwaliteit. De originele briefkaart is te vinden onder fotonummer 0922-5071. Die briefkaart is echter beschadigd
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Foto
0843 VVV-activiteit boerenbruiloft. V.r.n.l. Jan Idink (leider Vier Winden), Rie Heetkamp, met pijp Nol Berendsen, Ans Pothof, dochter Kots, Willem Bonekamp, Nol Pothof, N.N., N.N., I. v. Ooyen, Theo Nijs, bruidspaar mej. Kolkman en Clemens Kots. Achter tafel ambtenaar burgerlijke stand Bern. Elferink en Willem Hegeman ook wel genoemd Diekas Willem
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
297 Johanna Theodora Eugelink, ambtenaar ter secretarie van de gemeente Hengelo van 1948-1959. Zij werd geboren op 13-07-1928 te Hengelo Gld. Ziij werd benoemd tot typiste ter secretarie op 15-02-1948, ingaande 15 februari 1948. Op 01-07-1949 werd ze benoemd tot adjunct-commies 2e klas bij besluit van B en W van 2 juni 1949, ingaande 1 juli 1949. Haar bevordering tot adjunct-commies 1e klas ter secretarie vond plaats bij besluit van BenW van 13 juli 1954, ingaande 1 juli 1954. Bij besluit van de raad van 8 november 1951 werd mej. Eugelink benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand en als zodanig beëdigd ter openbare terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, op 15 november 1951. Bij besluit van B en W van 4 maart 1959, ingaande 1 mei 1959, werd haar op verzoek eervol ontslag verleend, i.v.m. haar voorgenomen huwelijk. Bij raadsbesluit van 13 april 1959 werd haar eervol ontslag verleend als ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ingaande 1 mei 1959
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
287 Gerardus Hendrikus Morsink, ambtenaar ter secretarie in Hengelo van 1920-1960. Hij werd geboren te Losser op 30-08-1895. Hij werd benoemd tot 1e ambtenaar ter secretarie van de gemeente Hengelo, bij besluit van burgemeester en wethouders van 15 april 1920, ingaande 1 juni 1920. Op 08-12-1922 werd hij benoemd tot waarnemend gemeente-secretaris bij besluitvan burgemeester en wethouders op 8 december 1922 met ingang van 8 december 1922. Zijn benoeming tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand op 12 april 1935. De beëdiging was op 18 april 1935 ter Openbare Terechtzitting der Arrondisementsrechtbank te Zutphen. Bij besluit van burgemeester en wethouders van 27 december 1946, ingaande 1 juli 1946 werd hem de rang van hoofdcommies ter secretarie verleend. Wegens bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, werd hem op eigen verzoek bij besluit van B. en W. van 15 juli 1960, ingaande 1 september 1960, eervol ontslag verleend.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
282 Jacob Christiaan Reepmaker van Belle, ambtenaar ter secretarie van de gemeente Hengelo van 1905-1907. Hij werd geboren op 02-07-1856 te 's-Hertogenbosch, op 03-05-1905 vestigde hij zich met zijn gezin, vanuit Strijp in Hengelo. Op 08-12-1905 werd hij bij raadsbesluit benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Wegens zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Aardenburg werd hem bij raadsbesluit van 30 oktober 1907, ingaande 1 november 1907 op eigen verzoek eervol ontslag verleend. In Aardenburg bleef hij tot zijn overlijden op 8 juli 1924
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
3018 G. Wissink V. D. M., 74 jaren
Datering:
27-08-1886
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
2252 Onthulling straatnaambord Lichtenvoorde Strasse door burgemeester Van Bastelaar
Datering:
1973
Adres:
Lichtenvoorde,
Gemeente:
Oost Gelre
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
N. Hubers, Aalten
Toelichting:
Dit is mogelijk opgenomen in Kaarst bij Düsseldorf, Duitsland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Foto
1868 Retraitegroep bij paters Redemptoristen
Datering:
ca 1930
Adres:
Zenderen
Gemeente:
Oost Gelre
Soort afbeelding:
Foto
Toelichting:
Derde rij: mevr. Lurvink-Takkenkamp. N.N.. N.N., mevr. Olijslager, vijf onbekenden. De vrouw met knipmuts achter de zuster is mevr. Leferink-Hartman. Mensen op de vierde rij zijn nagenoeg onbekend. Met scheiding in haar haar onder knipmuts mevr. Sterenborg Ter Maat. Voorlaatste rij naar boven twee onbekenden, mevr. Ikink te Marienvelde, mevr. Van Harxen, N.N., mevr. Ten Have-Katershorst, zonder knipmuts mevr. Stoltenborg-Op 't Weggelder, negen onbekenden met knipmutsen. Bovenste rij vijf onbekenden, mevr. Klein Gebbink-Hulshof en acht onbekenden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
2150 Begraafplaats Rekkense inrichtingen
Datering:
1986
Adres:
Eibergen, Borculoseweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
2149 Begraafplaats Rekkense inrichtingen
Datering:
1986
Adres:
Eibergen, Borculoseweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
2148 Begraafplaats Rekkense inrichtingen
Datering:
1986
Adres:
Eibergen, Borculoseweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
2147 Begraafplaats Rekkense inrichtingen
Datering:
1986
Adres:
Eibergen, Borculoseweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1539 Wateroverlast bij de Hervormde kerk Rekken, het witte gebouw is Den Hof
Datering:
1960
Adres:
Eibergen,
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1553 Wateroverlast. Zicht vanuit Piepershuis op Piepersweiland met op de achtergrond de CAVV en Hervormde kerk Rekken
Datering:
1960
Adres:
Eibergen, Pieperweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Toelichting:
Cooperatieve Aan- en Verkoop Vereniging (CAVV)
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1546 Wateroverlast bij de Piepersbrug, Rekken
Datering:
1960
Adres:
Eibergen, Pieperweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1533 Wateroverlast bij de IJzeren brug, kruising Zuid Rekkenseweg/Rekkenseweg
Datering:
1960
Adres:
Rekken, Rekkenseweg
Rekken, Zuid Rekkenseweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1537 Wateroverlast kruising Wilhelmweg/Grotestraat bij de GTW
Datering:
1960
Adres:
Eibergen, Grotestraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1543 Wateroverlast. Inkijk in de Hondevoort met links de wachtkamer van de GTW
Datering:
1960
Adres:
Eibergen, Hondevoort
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1540 Wateroverlast bij de brug Haaksbergseweg met op de achtergrond de oude textielfabriek
Datering:
1960
Adres:
Eibergen, Haaksbergseweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1282 't Simmelink
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Simmelinkstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1281 't Simmelink
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Simmelinkstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1280 't Simmelink
Datering:
ca 1930
Adres:
Eibergen, Simmelinkstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1279 't Simmelink
Datering:
ca 1930
Adres:
Eibergen, Simmelinkstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1278 Straatbeeld met een man en jongen op een wagen
Datering:
ca 1930
Adres:
Eibergen, Simmelinkstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1277 't Simmelink
Datering:
ca 1930
Adres:
Eibergen, Simmelinkstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1276 Rijwielhandel of fietsenmaker
Datering:
ca 1930
Adres:
Eibergen, Simmelinkstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Toelichting:
Het affiche aan de gevel is van de Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1274 Woonhuizen met op de voorgrond het spoor
Datering:
ca 1950
Adres:
Eibergen, Parallelweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1273 Straatbeeld met op de voorgrond het spoor
Datering:
ca 1930
Adres:
Eibergen, Parallelweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1272 Station Eibergen
Datering:
ca 1930
Adres:
Eibergen, Parallelweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1271 Wooncomplex
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Parallelweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1269 Station Eibergen
Datering:
ca 1920
Adres:
Eibergen, Parallelweg
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1268 Straatbeeld
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Prins Bernhardstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1267 Straatbeeld met winkelpand van de slijterij
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Prins Bernhardstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1266 Straatbeeld
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1264 Woonhuis
Datering:
ca 1950
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1258 Gymlokaal en scholieren
Datering:
1976
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1263 Woonhuis met tuinierende dame
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1262 Woonhuis
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1261 Straatbeeld
Datering:
ca 1960
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1260 Straatje met arbeiderswoningen
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1259 Straatje met arbeiderswoningen
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Internet
Foto
1254 Links de Rabobank en daarnaast electronica- en witgoedzaak Somsen. Aan de overkant de Eibergse Bazar en verderop Sans Soucis
Datering:
ca 1970
Adres:
Eibergen, Nieuwstraat
Gemeente:
Berkelland
Soort afbeelding:
Foto
Vervaardiger:
Stichting Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Amsterdam
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Naar boven