erfgoedcentrum achterhoek liemers

Privacy, Openbaarheid & Auteursrecht

Hier kunt u meer informatie vinden over hoe het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers omgaat met privacy, openbaarheid en auteursrecht. Wat doet het Erfgoedcentrum met de gegevens van uw inschrijving? Wat voor gevolgen heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het inzien van archieven? Wat voor procedure moet gevolgd worden om inzage te verkrijgen in beperkt openbare archieven? En hoe gaat het Erfgoedcentrum om met zijn uitgebreide beeld- en geluidcollectie met betrekking tot auteursrecht?

lees meer

Archief in beeld

Collectie J.G. Hettinga, Gaanderen, 1941-2012 Co Hettinga werd geboren 17 mei 1921 te Gaanderen. Hij was in de oorlogsjaren aktief in de illegaliteit, met name bij de verspre...
lees meer

Nieuw in onze collectie

Archief gemeentebestuur Zelhem 1975-2004In de Archiefwet staat dat te bewaren archieven van overheidsinstanties na twintig jaar overgebracht moeten worden naar een archiefbewa...
lees meer

Cultuurhistorisch tijdschrift Oer

Nummer 47 van Oer, het cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers, is uit! Leendert van Prooije schreef een fraai verhaal over de houtvlotterij ...
lees meer

Erfgoedcentrum
Achterhoek Liemers

Het Erfgoedcentrum is een rijke bron van informatie over de streekcultuur en – historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Je kunt er onder meer terecht voor het uitzoeken van je stamboom, gegevens over gebouwen, dorpen, steden en wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken en verenigingen en het nalezen van oude kranten.

Je hoeft geen diepere bedoelingen te hebben om eens goed in de historie te duiken. Het kan enorm boeiend, verhelderend en vooral ook gewoon leuk zijn om meer te weten over de geschiedenis van je familie, je huis, je vereniging, je stad of je streek. Zoals ze in onze regio zeggen: ‘Waor bun i-j van?’. Wie weet wat je allemaal te weten komt over je stamboom, het dorp waarin je woont, de uitdrukkingen en gezegden die je gebruikt?

Daarom: welkom bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Dé plek om op je gemak het vaak verrassende verleden te ontdekken!
lees meer Neem contact op