Archieven

 

Het Erfgoedcentrum beschikt over een acquisitieplan. Hierin staan onder andere de criteria waaraan een archief(stuk) moet voldoen om opgenomen te worden. Algemene criteria m.b.t. opnemen van materiaal zijn:

 

- het heeft betrekking op het werkgebied van de acht gemeenten die bij het Erfgoedcentrum zijn aangesloten

- het is representatief voor de samenleving (b.v. qua bouw, bewoning, activiteiten of personen);

- het weerspiegelt belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, activiteiten, personen of organisaties;

- de volledigheid van de informatie (materiaal is volledig wanneer hieruit het beleid, de doelstellingen en de activiteiten van een instelling   gereconstrueerd kunnen worden);

- het bevat een toegevoegde informatieve waarde ten opzichte van de al aanwezige collecties (b.v. nieuwe, nog niet bekende gegevens en/of andere, vernieuwende gezichtspunten);

- het bevat geen informatie die door een andere erfgoedinstelling wordt bewaard.

Afbeelding van een checklist

 

Schenken van archieven en collecties

 

Naast de archieven van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk beheert het Erfgoedcentrum ook diverse archieven en collecties van particulieren. Dit kunnen archieven zijn van kerken, bedrijven, verenigingen maar ook een oude foto of dagboek van een persoon. Het Erfgoedcentrum vindt het belangrijk om ook documenten van particulieren te bewaren. Overheidsarchieven alleen geven namelijk een te gefragmenteerd en eenzijdig beeld van de maatschappij.

 

Bezit u archiefmateriaal, boeken, foto's, films, videobanden of geluidsopnamen waarvan u denkt dat dit belangrijk zou kunnen zijn voor het vastleggen van de regionale geschiedenis dan kunt u uw particulier archief of collectie aanbieden.

 

Voorwaarden

 

Overige voorwaarden met betrekking tot schenking/bewaargeving, levering, openbaarheid zijn als volgt:

  • Het Erfgoedcentrum neemt het liefst archief op in de vorm van schenking. Het is ook mogelijk om collecties in bewaring te geven. Losse stukken neemt het Erfgoedcentrum alleen op als u deze schenkt. In beide gevallen is de gemeentearchivaris verantwoordelijk voor het beheer en beschikbaar stellen van de archiefstukken. Het verschil is dat als u het archief in bewaring geeft, u eigenaar blijft. Als u een archief(stuk) schenkt, wordt het Erfgoedcentrum de eigenaar. In sommige gevallen betaalt u een vergoeding als u een archief in bewaring geeft. Schenking is in alle gevallen kosteloos.

  • Bij het in beheer komen van de collectie bij het ECAL wordt de collectie openbaar en daarmee onbeperkt raadpleegbaar voor iedereen (afhankelijk van openbaarheidstermijnen die gesteld kunnen worden).

  • Als u een archief(stuk) schenkt of in bewaring geeft, zal hiervoor een overeenkomst worden opgesteld. Hierin staat onder meer hoe het archief(stuk) aangeleverd dient te worden. Zo moeten de archieven zijn geordend en materieel zijn verzorgd (nietjes/paperclips verwijderd, papieren uit ordners, stofvrij, etc.) en de stukken moeten in ieder geval een beknopte beschrijving hebben.

  • Bovenstaande criteria zijn maar een handreiking die wij kunnen bieden. Natuurlijk kunt u altijd bij ons informeren over de mogelijkheden tot opname van uw archieven en/of collecties. 

 

Bezit u archiefmateriaal, boeken, foto's, films, videobanden of geluidsopnamen waarvan u denkt dat die belangrijk zouden kunnen zijn voor het vastleggen van de regionale geschiedenis neem dan contact met ons op. Het Erfgoedcentrum koopt geen archieven en en collecties aan.

 

Particulier archief of collectie aanbieden (met persoonlijk account).

 

Particulier archief of collectie aanbieden (met bedrijfsaccount).

 

 

Beeld & Geluid

 

Het Erfgoedcentrum heeft een uitgebreide beeld- en geluidcollectie. De bestanden in deze collectie worden regelmatig uitgebreid. Ze geven, naast archieven en publicaties, een uitermate goed tijdsbeeld van de regio. Schenkingen stellen wij dan ook zeer op prijs. Hierbij hanteren wij de volgende criteria:

  • Foto’s, prenten, ansichtkaarten, posters, filmmateriaal, geluid, etc. moeten kenmerkend zijn voor de regio

  • Het is origineel materiaal

Op veel beeld- en geluidmateriaal kan nog auteursrecht berusten. Ook komt het voor dat van bepaald materiaal niet bekend is waar de auteursrechten liggen. Voordat wij besluiten tot opname van beeld- en geluidmateriaal zal eerst een analyse gedaan worden met betrekking tot de auteursrechten.

 

Bibliotheek 

 

Op de studiezaal en in de depots is een uitgebreide onderzoeksbibliotheek te vinden met allerlei boeken, tijdschriften en documentatie over het Achterhoekse en Liemerse erfgoed. Een bibliotheek is nooit compleet, waardoor wij ook graag nieuwe collecties opnemen met de volgende criteria:

  • Uitgaven (boeken, publicaties, tijdschriften, etc.) moeten betrekking hebben op ons werkgebied.   

  • daarnaast kunnen uitgaven betrekking hebben op vakliteratuur, en kan er aandacht zijn voor werk van lokale drukkers/uitgevers, of bijzondere organisaties/personen uit de regio. 

Mocht de bibliotheek van het Erfgoedcentrum al beschikken over de aangeleverde boeken dan kunt u er alsnog voor kiezen om de boeken te doneren aan het Erfgoedcentrum. De boeken kunnen dan verkocht worden op de tweedehands boekenmarkten die georganiseerd worden. Met de opbrengsten kunnen veel mooie initiatieven bekostigd worden ter bevordering van de Achterhoekse en Liemerse taal en cultuur.

Naar boven