Algemeen 

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers beheert overeenkomstig de Archiefwet 1995 de archieven van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Onderdeel van die taak is het houden van toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van deze gemeenten.

 

Het archieftoezicht richt zich op het goed op orde zijn van archieven van de overheid, ongeacht de vorm. Het archief behelst dus zowel papieren als digitaal archief. Deze taak, die voor het publiek vrijwel onzichtbaar is, wordt uitgevoerd door de archiefinspecteur. Deze bezoekt onder andere de afdelingen ‘documentaire informatievoorziening’ waar de administratie van een gemeente wordt gevormd en beheerd. Door gemeenten te adviseren en bijvoorbeeld te begeleiden bij het op de juiste manier toepassen van selectie en waardering van archiefbescheiden (wat moet vernietigd of bewaard worden), zorgt de inspecteur ervoor dat de archieven bij de gemeenten voldoen aan de eisen die worden gesteld. Ook wordt er beoordeeld of archieven en informatie op de correcte wijze naar het Erfgoedcentrum worden overgebracht en wordt er voor gezorgd dat die informatie ook in de toekomst authentiek, betrouwbaar, beschikbaar en raadpleegbaar blijft.

 

Zie voor meer informatie over archieftoezicht: www.archiefinspecties.nl

 

Burgers en overheden kunnen bij de archiefinspectie terecht met:

  • Vragen over de toegankelijkheid van overheidsarchieven

  • Vragen over de toepassing van de Archiefwet- en regelgeving

 

Neem voor vragen over archieftoezicht/archiefinspectie, E-depot of DIV-dag contact met ons op via online regelen.

 

DIV-dag

Jaarlijks in maart organiseert het Erfgoedcentrum, in samenwerking met het Regionaal Archief Zutphen, een studiedag voor medewerkers archief/informatiebeheer bij de bij deze diensten aangesloten gemeenten.

 

Het is een dag om te netwerken, informatie uit te wisselen en samen de uitdagingen van het werk te bespreken.

Foto van een DIV dag
Naar boven