Steun ons 

Het Erfgoedcentrum wordt financieel ondersteund door DONATEURS en VRIENDEN

 

Waarom donateurs en vrienden?

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut. Daarmee heeft het Erfgoedcentrum als kerntaken zowel taken op het gebied van archiefbeheer als op het gebied van het 'streekeigene'.

Dat laatste wordt geuit in uitvoering van taken en activiteiten die betrekking hebben op de regionale identiteit van de Achterhoek en Liemers zoals het documenteren van informatie met betrekking tot gebruiken en tradities en boerderij- en veldnamen en projecten gericht op het stimuleren van het gebruik van de streektaal.

Op het gebied van de regionale cultuurhistorie verzamelt het Erfgoedcentrum daarom documentatie en collecties en stelt deze beschikbaar voor publiek. Dit wordt allemaal kosteloos op de studiezaal en via de website beschikbaar gesteld. Daarnaast worden vele verschillende activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met andere (historische instellingen) waarbij de eigenheid en de geschiedenis van de regio onder de aandacht worden gebracht.


Zie ook PR en Voorlichting en Streektaal en Streekcultuur en -historie.

 

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen blijven uitvoeren verwelkomen wij graag nieuwe donateurs en vrienden.

 

Vrienden

U kunt Vriend van het Erfgoedcentrum worden door een jaarlijkse bijdrage te schenken aan de Stichting Vrienden Erfgoed Staring (voorheen Stichting Vrienden van het Staring Instituut).

 

Doel

De Stichting Vrienden Erfgoed Staring (voorheen Stichting Vrienden van het Staring Instituut) heeft als doel de activiteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, specifiek met betrekking tot de regionale identiteit, mogelijk te maken door deze financieel te steunen.

 

Beleid

De vrienden zijn bedrijven en instellingen die elk jaar een substantiële bijdrage beschikbaar stellen. De Stichting Vrienden Erfgoed Staring is zo’n twintig jaar geleden opgericht om het geld van de vrienden te beheren.

De Stichting zorgt voor de aanwas van nieuwe vrienden en stelt jaarlijks een geldbedrag beschikbaar aan het Erfgoedcentrum om het werk m.b.t. het onder de aandacht brengen en houden van de regionale identiteit mogelijk te maken. Het stichtingsbestuur werkt nauw samen met het Erfgoedcentrum, maar de stichting is onafhankelijk en beslist zelf over de besteding van de gelden. Jaarlijks stelt de Stichting Vrienden een niet vaststaand bedrag aan het Erfgoedcentrum beschikbaar voor een of meerdere bepaalde doelen. Dat geld wordt aan de meest uiteenlopende zaken besteed. Denk aan het uitbreiden, in stand houden en digitaliseren van historisch beeldmateriaal en aan het actueel houden van de bibliotheek. Ook kan een activiteit of de uitgave van een publicatie ondersteund worden.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden (onbezoldigd) bestaat uit Henrie Ketelaar (voorzitter), Femia Siero (secretaris) en Gemma Spies (penningmeester).

 

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen vergoeding of bezoldiging.

 

Kosten

Bedrijven of instellingen die Vriend willen worden, betalen een minimale bijdrage van € 100 per jaar. Als u Vriend wordt van het Erfgoedcentrum, krijgt u daar uiteraard ook iets voor terug:

  • Eén keer per jaar ontvangt u gratis één van de nieuwe publicaties van het Erfgoedcentrum                      

  • U ontvangt vier keer per jaar het cultuur-historisch magazine

  • De mogelijkheid een (passend) artikel met betrekking tot uw bedrijf/instelling op te laten nemen in het cultuur-historisch magazine

  • U wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en u ontvangt uitnodigingen voor alle bijeenkomsten en activiteiten die het Erfgoedcentrum organiseert

 

Aanmelden

Draagt u de Achterhoek en de Liemers een warm hart toe en wilt u ook een bijdrage leveren aan het in stand houden en onder de aandacht brengen van onze streekcultuur en -historie? Word dan Vriend! U kunt zich hiervoor telefonisch of per mail aanmelden: contact.

 

Vrienden van ons zijn:

Weko Eiproducten, Landhotel De Hoofdige Boer, Geharo B.V., Papierfabriek Doetinchem B.V., Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen, Waterschap Rijn en IJssel, Kab Accountants & Belastingadviseurs, Netterden Zand en Grind B.V., KlaassenGroep B.V., WAM & van Duren Bouwgroep B.V., Aviko B.V., Koninklijke Grolsch N.V., Morgana Doetinchem, Van Zeebrug, Luimes & Lebbink Makelaars, Wanders Metaalproducten B.V., McYawl Participaties B.V., Heesen Yachts Interiors B.V., Confirm Accountants, Stichting Erfgoed Landfort.

 

Donateurs 

Als u donateur wordt van het Erfgoedcentrum, krijgt u daar uiteraard ook iets voor terug:

  • U ontvangt vier keer per jaar het cultuur-historisch magazine Oer

  • Bij aanschaf van nieuwe boeken ontvangt u 10% korting

  • U wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en u ontvangt uitnodigingen voor alle bijeenkomsten en activiteiten die het Erfgoedcentrum organiseert

 

Kosten

Donateurs betalen een bijdrage van minimaal € 28,50 per jaar. Eén keer per jaar ontvangen zij daarvoor een factuur.

 

Aanmelden

Draagt u de Achterhoek en Liemers een warm hart toe en wilt u ook een bijdrage leveren aan het in stand houden en onder de aandacht brengen van onze streekcultuur en –historie? Word dan donateur! U kunt zich hiervoor telefonisch of per mail aanmelden: contact.

 

Overige informatie:

Stichting Vrienden Erfgoed Staring
p/a Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
IJsselkade 13
7001 AN  Doetinchem
Tel.nr: 0314-787078

RSIN/Fiscaal nummer: 8166.73.081
KvK nummer: 41051682
Bankrekeningnummer: NL36 ABNA 0936 3997 91

 

Naar boven