Nieuw in onze collectie

 

Klik op de rode buttons om meteen naar de desbetreffende toegang te gaan.

 

 

 

Gemeentebestuur Groenlo 1930-1990

Het archief van de gemeente Groenlo over de periode 1930-1990 is aan het ECAL overgedragen!

 

0517 gemeentebestuur Groenlo, 1930-1990

 

 

Bouwdossiers van de gemeente Aalten

De gemeente Aalten bestaat uit: Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en De Heurne en de buurtschappen Barlo, Dale, Haart, Heurne, 't Klooster, Lintelo en IJzerlo.

Via de 3 onderstaande links kunt u online bekijken welke bouwdossiers wij in ons archief hebben.

 

0180 gemeentebestuur Aalten, bouwdossiers 1906-2004

0200 gemeentebestuur Dinxperlo, bouwdossiers 1930-2004

0986 gemeentebestuur Aalten, bouwdossiers 2005-2010

 

 

Aanvulling op het familiearchief Kuiper/Harperink (voorgangers van Grolsch Bierbrouwerij)

Via een particulier zijn wij in het bezit gekomen van een aanvulling op het archief van de Groenlose families Kuiper en Harperink, voorgangers van de Grolsche Bierbrouwerij. Van het archief zijn scans beschikbaar zodat u het archief thuis op uw gemak kunt bekijken.

 

0888 NV Grolsche Bierbrouwerij Enschede - Groenlo 1655-1989

 

 

Project 'Oral history' - Gastarbeiders Winterswijk

Interviewers van de werkgroep 'Oral history' tekenden de verhalen op van gastarbeiders van het eerste uur, over hun gezinnen, over hun heimwee en over de omstandigheden toen zij hier eenmaal woonden. Oral History is een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel van vraaggesprekken.
Voor dit doel werd in Winterswijk door de Vereniging Het Museum een werkgroep opgericht.

 

 

 

Project 'Oral history' - Woonwagenkamp 'Dennenoord', Winterswijk

De woonwagencultuur is in 2014 opgenomen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed en hiermee erkend als Nederlands erfgoed waar men zuinig op moet zijn. Regionaal Woonwagencentrum Dennenoord te Winterswijk werd in 1970 geopend. Oral history is een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel van vraaggesprekken. Voor dit doel werd in Winterswijk door de Vereniging Het Museum een werkgroep opgericht. Bekijk de collectie.

 

 

 

Familie Beijen te Terborg

De familie Beijen en Beijenkorf waren jaren in Terborg onverbrekelijk met elkaar verbonden. De familie vestigde zich in het pand aan de Hoofdstraat, hoek Ettensestraat. Jarenlang exploiteerde men daar een alom bekend café en was het de vaste thuishaven van veel verenigingen. De familie had naast de horecagelegenheid een bloeiend textielbedrijf in de Hoofdstraat. Behalve de winkel was er een atelier voor vervaardiging van bedrijfskleding. De Beijenkorf was een naam die grote bekendheid had in de regio. De Beijenkorf is opgericht in 1949. In 1989 is op feestelijke wijze het 40-jarig bestaan gevierd. Hiervan is een video bewaard gebleven. De inventaris van de Beijenkorf van de familie Beijen is ingedeeld in: het café-restaurant, het atelier, de textielwinkel en de familie Beijen.

 

0148 Familie Beijen te Terborg, 1947-2001

 

 

Rooms-katholieke parochie van de H. Werenfridus te Zieuwent, 1792-1951

De eerste stichting en oprichting van de R.K.Kerk in 'het Zieuwent' heeft plaats gehad in het jaar 1750 en wel op een privaat eigen goed "het huis Harreveld". Tot het jaar 1793 bleef de godsdienst op dat Huis uitgeoefend. In 1794 werd de Godsdienstoefening overgebracht naar een daar dichtbij gelegen huis van de landbouwer D. Kolkman en daar gedurende een jaar (1794) uitgeoefend. Toen begon men aan middelen te denken om de kerk meer in het midden van de gemeente te brengen. Dit lukte en al in het jaar 1795 werd de kerk overgebracht naar een plaats nagenoeg in het midden van de gemeente. Tot op de dag van vandaag staat deze plaats bekend als 'Op het Hoenderboom'. Hier werd gedurende 1796 en 1797 de eerste R.K. Kerk gebouwd, welke later in 1837 en 1838 werd herbouwd en vergroot. Deze kerk staat bekend als de Waterstaatskerk. De kerk stond op het Hoenderboom, ongeveer op de plaats waar later de Rabobank is gesitueerd. In januari 1898 werd de tegenwoordige kerk van architect J.W. Boerbooms uit Arnhem aanbesteed. De eerste steen werd gelegd door Pastoor Sanderink op 30 juni 1898 (bron 'Historie van Zieuwent'). Opmerking: de steen, die zichtbaar is aan de buitenkant van de kerk - achter het hoofdaltaar - vermeldt echter de datum 24 mei 1898. Op 10 oktober 1899 consacreerde aartsbisschop H. v.d. Wetering het nieuwe kerkgebouw.

 

1102 Rooms-katholieke parochie van de H. Werenfridus te Zieuwent, 1792-1951

 

 

Collectie museale voorwerpen

Soms komt het voor dat bij de overdracht van (papieren) archieven ook voorwerpen worden aangeleverd. Vaak zijn dat voorwerpen die te maken hebben met de administratieve taken van de archiefvormer, vaak zijn de voorwerpen ook bewaard om hun historische waarde. Het ECAL heeft deze 'bijvangst' nu ondergebracht in een zelfstandige verzameling 'museale voorwerpen' en voorzien van afbeeldingen. 

 

1289 Collectie museale voorwerpen

 


B. Jolink te Hummelo, 1990-2018

Bennie Jolink, geboren op 6 september 1946 in Hummelo, is vooral bekend als de voorman van de Achterhoekse groep Normaal. Deze groep wordt beschouwd als de grondlegger van de boerenbluesrock. Het archief en de verzamelingen van Jolink worden in gedeelten overgedragen aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

 

1593 B. Jolink te Hummelo, 1990-2018

 

 
Toonkunstkoor Oost-Achterhoek te Winterswijk, 1866-2018

1866 opgericht onder de naam 'Caecilia'. 1928 gewijzigd in 'Winterswijkse Oratoriumvereniging'.  Vanaf 1879 een afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Het Winterswijkse koor stelt  in haar statuten uitdrukkelijk dat zij handelt overeenkomstig de statuten van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, gevestigd te Amsterdam. 

 

0991 Toonkunstkoor Oost-Achterhoek te Winterswijk, 1866-2018

 


Familie Luyken op Landfort te Megchelen, 1615-2014

Het archief van het landgoed Landfort te Megchelen onder Gendringen is gevormd door opeenvolgende generaties van de familie Luyken als beheerders en bewoners vanaf 1823. De basis voor het archief vormden de stukken vanaf 1772, die werden overgedragen bij de aankoop van het landgoed in 1822. Dit bestand werd door Johann Albert Luyken en volgende generaties Luyken aangevuld met zowel persoonlijke stukken en bescheiden van familieleden en aanverwanten als met stukken betreffende eigendom en beheer van het goederenbezit in Nederland en Duitsland. De stukken zijn deels in het Nederlands, deels in het Duits en in oud-Duits handschrift geschreven.

 

0742 Familie Luyken op Landfort te Megchelen, 1615-2014

 

 

Naar boven