Bezoek aan de studiezaal 

De studiezaal is geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Houd voor afwijkende openingstijden rondom feestdagen onze website in de gaten. Meldt u zich bij uw bezoek aan de balie. Voor de veiligheid van onze collecties registreren wij bezoekers die originele stukken willen aanvragen.

 

Voor een bezoek aan de studiezaal en het raadplegen van originele archiefstukken gelden ‘huisregels’. Bekijk de folder via onderstaande button.

 

Folder informatie en huisregels

 

Op de studiezaal is altijd personeel aanwezig dat ondersteuning biedt bij onderzoek en bij het aanvragen van stukken. Stukken kunnen niet van te voren aangevraagd of gereserveerd worden. Uitzondering hierop zijn de archiefstukken van het Waterschap. Deze dienen van tevoren aangevraagd te worden. Dit staat vermeld bij de archiefbeschrijving.

 

Stukken die worden aangevraagd, worden in principe binnen vijftien minuten voor u uit het archiefdepot gehaald en ter inzage gegeven. Alleen archiefstukken waarvoor een openbaarheidsbeperking geldt, vanwege privacygevoelige informatie of vanwege een slechte materiële staat, worden niet ter inzage gegeven. In sommige gevallen is inzage toch mogelijk door het, na aanvragen, verkrijgen van een machtiging. De studiezaalmedewerkers helpen u hier graag mee verder. Kijk voor meer informatie op onderstaande button:

 

Privacy, Openbaarheid en Auteursrecht

 

Het Erfgoedcentrum beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek- en documentatiecollectie. Hieruit wordt niets uitgeleend, maar ook deze collecties zijn op de studiezaal te raadplegen.


Fotograferen en scannen op verzoek tijdens uw studiezaalbezoek

Het aanvragen en inzien van archiefstukken is gratis. Ook voor uitleg en advies van onze studiezaalmedewerkers bij onderzoek hoeft u niet te betalen. Het is mogelijk om het Erfgoedcentrum onderzoek voor u te laten uitvoeren. Hierbij hanteren wij een maximum van 30 minuten onderzoekstijd, ongeacht het resultaat. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht. 

 

Indien de materiële toestand van het stuk het toelaat en er geen openbaarheidsbeperking van toepassing is, is het mogelijk om foto's en reproducties te maken. U kunt de stukken kosteloos fotograferen met eigen camera (zonder flits). Wij kunnen tegen betaling kopieën/scans voor u maken.

Foto van een archiefstuk

 

Reproducties en scannen op verzoek via MijnECAL 

Het is mogelijk om scans aan te vragen van stukken die nog niet digitaal zijn. Hier zijn kosten aan verbonden. Bekijk de tarievenlijst via onderstaande button. Voor het aanvragen van digitale scans (bijvoorbeeld bouwtekeningen) heeft u een MijnECAL-account nodig. U kunt uw aanvraag indienen via Online Regelen.

 

Tarievenlijst

 


Digitaal raadplegen

Steeds meer informatie komt beschikbaar via onze website. Dit kunnen nieuwe inventarissen (archieftoegangen) zijn, maar ook gedigitaliseerde bronnen waaronder veel beeldmateriaal. Digitale bronnen en beeldmateriaal zijn via de website kosteloos te raadplegen en te downloaden. Met name veel geraadpleegde bronnen als bevolkingsregister, akten van de burgerlijke stand, doop- trouw- en begraafregisters en beeldmateriaal (foto’s en films) zijn digitaal te vinden. Er worden regelmatig bestanden aan toegevoegd.

Foto van willekeurige bladzijde bevolkingsregister
Naar boven