Foto van de bibliotheek op de studiezaal

Nieuw in onze bibliotheek

 

 

 

Nedersaksisch heeft er een woord voor: Niedersachsisch hat ein Wort dafür / Girbe Buist

In iedere taal zitten gaten. Plekken waar een woord ontbreekt, omdat in de cultuur van het land waar die taal gesproken wordt, een bepaald begrip niet bestaat. De verschillende streektalen in het Nedersaksische taalgebied kennen woorden die geen equivalent hebben in het Hoogduits of Algemeen Beschaafd Nederlands. In ‘Nedersaksisch heeft er een woord voor’ zijn woorden uit vier Nedersaksische streektalen verzameld, die het Hoogduits of ABN niet kennen. Het gaat om woorden uit het Drents, Twents, Achterhoeks en uit het West-Münsterlands. ‘Nedersaksisch heeft er een woord voor’ is een samenwerkingsproject van de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek – Westmünsterland, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Het Twentehoes in Borne, Huus van Taal in Beilen en de Kreis Borken, Kulturabteilung / Kreisheimatpflege Borken.

 

 

Schutterij Wilhelmina Bredevoort / Jos Wessels (tekst) en Jos Betting (foto's)  

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Schutterij Wilhelmina Bredevoort is een jubileumboek uitgegeven, boordevol verhalen en foto’s uit het verleden en heden van volksfeestvierend Bredevoort. Het verhaal begint al in de Middeleeuwen. Veel later, in 1898, wordt de eerste schutterij opgericht. Vanaf de heroprichting in 1945 worden van jaar tot jaar de gebeurtenissen gevolgd. In de jaren 2018 en 2019 is een uitgebreide fotoreportage gemaakt over alles wat bij een schutterij aan de orde komt: van de opbouw van het kermisterrein tot de optocht, van het vendelen voor het Ambthuis tot het koningsschieten en van de kermisvermakelijkheden tot de gezelligheid op zaterdagmiddag. In totaal zijn op meer dan 300 foto’s honderden inwoners en hun kinderen afgebeeld.

 

 

Historische Kring Kotten ontmoet de historie van Kotten, deel 2

Na een aantal jaren verzamelen, schrijven en redigeren kan de SHKK opnieuw een boek over de Kottense geschiedenis publiceren. Bepaalde onderwerpen zijn een voortzetting of aanvulling op het boek ‘de Historische Kring ontmoet de Ontmoeting’ uit 2016. Andere onderwerpen zijn nieuw en nooit eerder gepubliceerd in ‘de Ontmoeting’.
De onderwerpen zijn gerangschikt naar thema’s. Zoals de wijze waarop Kotten zich heeft ontwikkeld tot de buurtschap die het nu is, of de ontwikkelingen in het onderwijs door de jaren heen, de veranderingen op en om de boerderij, de bloei van het gemeenschapsleven en de ontwikkelingen in natuur en landschap.

 

 

De begraven strijd om Lochem / Wilma Nijenhuis - ten Arve

De twaalfjarige Harm Ikkink woont op boerderij Ikkink in de buurtschap Langen aan de Zwiepseweg in Lochem. Met de metaaldetector van zijn vader vindt hij een begraven schat in het weiland van hun boerderij. Harm weet uit de geschiedenisles van school dat in 1582, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, er een strijd heeft gewoed tussen het leger van de Spanjaarden en de soldaten van de prins van Oranje. De Spanjaarden wilden de stad Lochem veroveren. Wat is er gebeurd in hun weiland?

 

Welke familie Ickinck woonde in 1582 op het boerderijtje en beleefde de oorlog van zo dichtbij? Hoe leefden ze en waren ze bang?

 

Dit boek beschrijft de belevenissen van Geert Ickinck en zijn familie tijdens de belegering en bevrijding van de stad Lochem in 1582.

Naar boven