Uw zoekacties: Rioolaansluiting C. Hulsteyn en P. ten Have
Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
6000 - 6499
6183 Dossiernummer 6183
Bouwdossier
1974.0060 Rioolaansluiting C. Hulsteyn en P. ten Have
Datering:
12/03/1974
Beschrijving:
Rioolaansluiting C. Hulsteyn en P. ten Have
Adres:
Gaanderen, Rijksweg 219 en 219 A  
Datering vergunning:
12/03/1974
Gemeente:
Doetinchem
Classificatiecode:
-1.777.262.2
Nummer vergunning:
6183
Is onderdeel van:
 
 
 
Naar boven