Uw zoekacties: Veranderen en vergroten winkelpand A. Doppen
Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
7000 - 7499
7232 Dossiernummer 7232
Bouwdossier
1977.0338 Veranderen en vergroten winkelpand A. Doppen
Datering:
18/07/1977 - 02/08/1977
Beschrijving:
Veranderen en vergroten winkelpand A. Doppen
Adres:
Doetinchem, Varsseveldseweg 67, 67 A. 69 en 69A  
Datering vergunning:
18/07/1977 - 02/08/1977
Gemeente:
Doetinchem
Classificatiecode:
-1.778.511
Nummer vergunning:
7232
Is onderdeel van:
 
 
 
Naar boven