Uw zoekacties: Ontwerp-tekening van gevels, doorsneden en plattegronden voo...
Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Aanvulling
Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
1940-1943
Bouwtekening
2448 Ontwerp-tekening van gevels, doorsneden en plattegronden voor de bouw van een woonhuis voor W.A. van den Boom te Greffelkamp gem. Didam. Met situatieschets. Blauwdruk, 1941
Datering:
1941
Titel:
Plan tot het bouwen van een woonhuis te Didam voor den heer W.A. v.d. Boom
Beschrijving:
Ontwerp-tekening van gevels, doorsneden en plattegronden voor de bouw van een woonhuis voor W.A. van den Boom te Greffelkamp gem. Didam. Met situatieschets. Blauwdruk
Gemeente:
Didam
Kadastrale duiding:
B 495
Vervaardiger:
J.W. Berendsen, gemeenteopzichter
Opdrachtgever:
W.A. van den Boom
Afmeting:
55x37
Schaal:
1:100
Achtergrondinformatie:
Mom van Kelweg.
Opmerkingen:
Gewaarmerkte bijlage van ontbrekend besluit van de Burgemeester van Didam 24 april 1942
Omvang:
1 stuk
 
 
 
Naar boven