Uw zoekacties: Ontwerp-tekening voor de verbouwing van een woonhuis voor de...

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Aanvulling
Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
1940-1943
Bouwtekening
2449 Ontwerp-tekening voor de verbouwing van een woonhuis voor de weduwe H.A. Lichtenberg te Didam. Met situatieschets. Blauwdruk, 1942
Datering:
1942
Titel:
Plan tot het veranderen van een best. woonhuis te Didam voor de wed. H.A. Lichtenberg
Beschrijving:
Ontwerp-tekening voor de verbouwing van een woonhuis voor de weduwe H.A. Lichtenberg te Didam. Met situatieschets. Blauwdruk
Gemeente:
Didam
Kadastrale duiding:
K 1990
Opdrachtgever:
Weduwe H.A. Lichtenberg
Afmeting:
39x24 cm
Schaal:
1:100
Opmerkingen:
Gewaarmerkte bijlage bij ontbrekend besluit van de Burgemeester van Didam 11 november 1942
Omvang:
1 stuk
 
 
 
Naar boven