Uw zoekacties: Ontwerp-tekening van gevels, doorsnede en plattegrond voor d...

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Aanvulling
Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
1946-1948
Bouwtekening
2461 Ontwerp-tekening van gevels, doorsnede en plattegrond voor de bouw van een schuur voor G.J. Loef te Didam. Met situatieschets. Lichtdruk, 1947
Datering:
1947
Titel:
Plan geheel vernieuwen van een best. schuur te Didam, wijk A no. 183-1. G.J. Loef
Beschrijving:
Ontwerp-tekening van gevels, doorsnede en plattegrond voor de bouw van een schuur voor G.J. Loef te Didam. Met situatieschets. Lichtdruk
Gemeente:
Didam
Kadastrale duiding:
K 2636
Opdrachtgever:
G.J. Loef
Afmeting:
43x29 cm
Schaal:
1:100
Achtergrondinformatie:
Dorp A 183-1, Stationslaan Didam
Opmerkingen:
Gewaarmerkte bijlage bij ontbrekend besluit van Burgemeester en Wethouders van Didam 1 mei 1947 nr. 12
Omvang:
1 stuk
 
 
 
Naar boven