Uw zoekacties: Bestek-tekeningen van gevels en plattegronden voor de bouw v...

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Aanvulling
Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
1946-1948
Bouwtekening
2458 Bestek-tekeningen van gevels en plattegronden voor de bouw van een kippenschuur en een wagenschuur voor H.J. Bolder te Nieuw-Dijk gem. Didam. Met situatieschets. Lichtdruk, 1947
Datering:
1947
Titel:
Plan tot herbouw
Beschrijving:
Bestek-tekeningen van gevels en plattegronden voor de bouw van een kippenschuur en een wagenschuur voor H.J. Bolder te Nieuw-Dijk gem. Didam. Met situatieschets. Lichtdruk
Gemeente:
Didam
Vervaardiger:
architect F. Ankoné
Opdrachtgever:
H.J. Bolder
Afmeting:
40x29 en 59x29 cm
Schaal:
1:100
Achtergrondinformatie:
Nieuw-Dijk F 16, Boschstraat
Opmerkingen:
Ongewaarmerkte bijlagen van het ontbrekende besluit van Burgemeester en Wethouders van Didam 12 november 1947 nr. 33
Omvang:
2 stukken
 
 
 
Naar boven