Uw zoekacties: Ontwerp-tekening van gevels, plattegronden en doorsneden voo...

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Aanvulling
Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
1946-1948
Bouwtekening
2463 Ontwerp-tekening van gevels, plattegronden en doorsneden voor de inrichting van leslokalen, bergruimte en fietsenstalling in en bij een bestaand verenigingsgebouw te Loil voor het RK kerkbestuur te Didam. Met situatieschets. Lichtdruk, 1947
Datering:
1947
Beschrijving:
Ontwerp-tekening van gevels, plattegronden en doorsneden voor de inrichting van leslokalen, bergruimte en fietsenstalling in en bij een bestaand verenigingsgebouw te Loil voor het RK kerkbestuur te Didam. Met situatieschets. Lichtdruk
Gemeente:
Didam
Kadastrale duiding:
F 1784
Afmeting:
82x59 cm
Schaal:
1:100
Omvang:
1 stuk
 
 
 
Naar boven